DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ing. Zdravko Čadež (Zagreb)


HRASTOVE ŠIŠKE KAO BILJNA ŠTAVILA


Uvod


Veliki je broj biljaka u kojima imade štavnih tvari. Unatoč tomu, do


danas se upotrebljava relativno mali broj biljaka za industrijsko kori


štenje trijeslovine, Sirovinske baze u svijetu najvažnijih biljnih štavila,


nedovoljne su za podmirenje svih potreba sadašnje primjene. Stalno se


ispituje kako da se proširi broj vrsta biljnih sirovina za dobivanje trijeslo


vine. Na tome se naročito radi u zemljama umjerenog klimatskog pojasa,


u kojima štavne sirovine sadrže mnogo manji procenat trijeslovine nego


u tropskim i suptropskim zonama.


Glavni je razlog da se neke vrste biljaka ne koriste za proizvodnju
trijesllovine njihovo siromaštvo! na sadržaju štavnih tvari. Ekstrakcija
sirovina s malim procentom trijeslovine nije rentabilna. Mogućnosti
jeftine proizvodnje sintetskih štavila isključuju upotrebu svih »siromašnih«
biljnih sirovina. Imademo također bogatih sirovina s trijeslovinom, koje
daju prvoklasne ekstrakte, ali se nalaze na prirodnim staništima u ograničenim
količinama, premalenim za alimentaciju industrije. Nadalje, neke
bogate sirovine, koje su odlične za direktnu stavu, daju u tvornicama tanina
ekstrakte loše kvalitete.


Od najvažnijih biljnih štavila na svjetskom tržištu nalazimo danas
samo slij-edeće vrste:


od kore . . 7 vrsta ekstrakta


od (lišća . . 2 „ „


od drveta . . 6 „ „


od korijenja . 5 „ ´„


od plodova . 6 „ ,,
: od izraslina . 2 „ „


U ukupnoj potrošnji biljnih štavila posljednje mjesto zauzimaju »izrasline
«. Pod tim imenom obuhvaćene su š i š k e i b a b u š k e,


Šišk e se naročito sakuljaju i upotrebljavaju za stavu u balkanskim
zemljama i na Bliskom Istoku. U našoj zemlji zauzimaju dosta važno
mjesto u industriji tanina i kože, Šiške su naša najbogatija domaća sirovina
po sadržaju trijeslovine.


B a b u š k e nisu kod nas postigle nikakav značaj u štavljenju, jer se
ne mogu osigurati potrebne količine za industriju. One se upotrebljavaju
u manjim količinama za dobivanje tanina u medicinske svrhe, u proizvodnji
tinte, boja i t. d. Tanin, kojim se imenom često nazivaju biljne trijeslovine,
je štavilo koje se dobiva iz babušaka. Babuške ili bobuške, kako
ih naš narod zove zbog oblika bobe većeg ili manjeg promjera, su kuglaste
šiške, koje nastaju na listovima, pupovima i plodovima raznih
biljaka,


U ovom članku osvrnut ćemo se samo na šiške, koje nastaju ubodom
osa šiškarica (Cvnipidae) u mlade plodove naših hrastova lužnjaka, kitnjaka,
cera, medunca, makedonskog hrasta i crnike (Q. pedunculata, Q.
sessiliflora, Q. cerriis, Q. lanuginosa, Q. macedonica i Q ilex).


312