DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


Glasilo društava šumarskih inženjera i tehničara FNR Jugoslavije.


Redakcioni odbor:
Ing. Mujdrica Mihajlo, ing. Potočić Zvonko, ing. Safar Josip, ing. štajduhar Franjo
ing. Špiranec Mirko, ing. Zlatarić Boris.
Odgovorni urednik: ing. Milan Android


BROJ 9 SEPTEMBAR 1952.


Sadržaj


1.
Milorad Milosevic Brevinac: Iz seljačkog pošumljavanja u Srbiji 30:5


2.
Ing. Zdravko Codez: Hrastove šiške kao biljna štavila . . . . 312


3. Dr. ing. Zlatko Vajda: Borba protiv sušenja brjestova ... . 32G
Saopćenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Literatura . . . - . . ... . . . . ... .; . . , 338


_ Contents


1.
Milorad Milosevic Brevinac: Rural afforestaton work in Serbia 303


2.
Ing. Zdravko. Cadež : Oak galls as vegetable tannins . . .. . 312


3.
Dr. ing. Zlatko Vajda: Control of the drying up of alms . . .326
Communications-. . . . . . 335
Bibliography . .* . . . . ... . . 338


Sommaire


1.
Milorad Milosevic Brevinac: Les boisements a la campagne en
Serbie . . . ,303


2.
Ing. Zdravko Cadež: Les noix de galle de chene comme tannants
cégétaux ,. . . . . . . 312


3. Dr. ing. Zlatko Vajda: La lutte contre le dépérissement de l´orme . 326
´Communications . . . . . . . , < . . . . . . . . . 335
Bibliographie 338


Inhalt


1. Milorad Milosevic Brevinac: Die Aufforstung auf dem Lande
in Serbien 303


2. Ing . Z d r a v k o -C a d e ž : Eichengallen als pflanzliche Gerbemittel . . 312


3. Dr. ing. Zlatk o Vajda : Bekämpfung des Ulmensterbens 328
Mitteilungen . . ... .. V - 33a
Literatur . 7. . .-..´ \ . . . . . , . . . . . , 333