DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1952 str. 37     <-- 37 -->        PDF

rukovodi zasadama opće nauke o radu uzevši u obzir specifičnosti šumskog rada.
Na godišnjim sastancima društva, koji se održavaju redovno jednom godišnje (Ovogodišnje
zasjedanje održava se ui vremenu od 18.—23. VIII. .. Gmundenu — Austrija)
raspravljaju se pojedini stručni problemi iz područja šumarske nauke o radu i
izmjenjuju iskustva.


Institut za šumarsku nauku o radu osnovan je također 1927. Sjedište instituta
nalazilo se do 1945. u Eberswaldu a od tada se nalaizi u Re´Jmbeku kod Hamburga.
Institut je društvena organizacija Društva za šumarsku nauku o radu. Na čelu
instituta nailazi se od njegovog osnivanja Prof. H. H. Hilf, koji je po svojim radovima
na području šumarske nauke o< radu jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka1.


Do godine 1944. Društvo i Institut publicirali su za šumarsku praiksu niz priručnika
i radova. Njihovi radovi obuhvatili su slijedeće probleme: Šumsko-uizgojnii
radovi na sječi, i izradi drveta; Podizanje vrijednosti šumskih proizvoda; SmoLarenje
i Zaštita rada u šumi. Iz tih područja nabrajamo samo neke od objavljenih publikacija:


Sjetva u rasadniku; Vađenje, pakovanje i transport sadnica; Obnova topola i
vrba Teznicania; Radničke grupe kod sječe i izrade; Sjekira i njeno održanje; Izrada
borovog jamskog i celuloznog drveta. Njega šumske pile; Kresanje grana kod bora
radi dizanja kvaliteta oblovine; Smolarsiki radovi; Siguran rad u šumi, i t. d.


Poslije 1945. god. DruštvoJ je zajedno sa Institutom publiciralo 155 raznih radova,
namijenjenih šumarskoj praksi. Od tih spominjemo samo neke:


Pravilno obaranje, Hannover 1946; Samostalna izrada šumskog alata, Hannover
1949; Pravilno krčenje panjeva, Reinbek 1951; Sabiranje češera na budućem stablu*
Hannover 1950; Godišnjak topola, Hannover 1947; Košaračka vrba, Hannover 1949,
ii t. d.


Rezultati rada Instituta i članova društva! na području šumarske nauke o radu
publiciraju se u povremenim saopćenjima! instituta »Eorstarbeit« te drugim stručnim
šumarskim časopisima.


Problemi kojima se bavi Društvo I Institut nai području šumarske nauke o radu
su slijedeći:


1. Istraživanja potroška energija kod najtežih radova u šumarstvu (Istraživanja
na području fiziologije rada ´U vezo sa Max-Planck institutom za fiziologiju u Dortmundu;
Izrada tabela o dnevnom utrošku energije; Poboljšanje radnog oruđa i
načina rada obzirom na potrošak energije kod rada);
2. Istraživanja šumskog oruđa u cilju poboljšanja rada i njegovog olakšanja
(Istraživanje najboljeg oblika oruđa i tv d.)
3. Unapređivanje metoda rada i uvođenje intenzivnijih metoda rada u šumarstvu
(Planiranje rada; Stvaranje preduvjeta za raid i t. d.);
4. Ustanovljivanje učinka kod rada kao baze za plaćanje rada po učinku i
osnove za privredne kalkulacije (Izrada tabela učinaka; Tarifa za sječu i izradu, Izdavanja
uputa za obračun zarade, Arhiv učinaka);
5. Izrada učila i metoda podučavanja kod izobrazbe šumarskih službenika i
radnika. i
Nai inicijativu Društva i Instituta otvorene su u Njemačkoj prve škole za
šumske radnike (Waldarbeitschule) koje i danas sa uspjehom rade na tom polju.
Institut »Iffa« obogatio je od svog osnivanja do danais šumarsku nauku u radu
sa brojnim naučnom radovima. Institut stoji u neposrednom kontaktu sa nizom sličnih
ustanova u drugim zemljama, koje se bave problemima rada u šumarstvu. Godišnja
eavjetovanja Društva postala su privlačna ne samo za stručne krugove Njemačke i
Austrije nego i za stručnjake iz cijele Evrope. To se vidi po izvještajima sa ovih
savjetovanjima na kojima sudjeluje znatan broj stranaca.


Iako se rad »Geffa« i »Iffa« odvija u drugim ekonomskim usloviima nego, što
postoje kod nas, gdje se sva sredstva proizvodnje nalaze u rukama neposrednih
proizvođača, ipak on nije bez interesa za nas. Budući da se sva djelatnost Instituta
il Društva oisniva na proučavanju rada i njegove uloge u šumskoj proizvodnja rezu!
taiti istraživanja se mogu korisno upofrebiti i u našim uslovima.


R. Benić
337