DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 12     <-- 12 -->        PDF

von überalten und siechenden Stämmen einen energischen Eingriff verlangten,
um den jüngeren, lebensfrischen Bäumen Lebensraum zu
sichern. Solche Vorschrift ist direkte Folge der Art, wie er den Normal
vorrat — aus den Etragstafeln — berechnete. Einseitige Bevorzugung
der rein kaufmänischen Interesse ist aus folgender Vorschrift ersichtlich:
»Man kann und soll dort schlagen, wo das Holz einen Käufer findet.
« Die Vernachlässigung der Bestandespflege und Missachtung der
biologischen Natur des Plenterwaldes in der Vergagngenheit ist die
Ursache, dass diese Wälder heute einen schweren waldbaulichen und
transporttechnischen Problem darstellen.


Als Gegenstück dazu berichter Autor über die Entwicklung des Waldes
von E. Pogačnik in Lehen auf Pacherngebirge, welcher als erster in
Slovennien — schonn im Jahre 1909 — auf Grundsätzen der Kontrollmethode
eingerichtet wurde. Vor 40 Jahren ein ausgeplünderter Bauernwald
mit Zuwachs etwas über 4 m3/ha jährlich, gibt heute einen dauernden
Ertrag von über 11 nrVha. Nicht die Kontrollmethode als solche, sondern
die intensive und sachgemässe Bestandspflege hat diesen Erfolg
verursacht, doch auch die dauernde Kontrolle hat dabei eine wichtige
Rolle gespielt. Autor behauptet, dass die Einrichtung der Wälder nach
der Kontrollmethode weder schwierig noch besonders teuer sei. Um dies
zu bekräftigen, gibt er einige Angaben über erzielte Durchschnittsresultate
und Kosten bei den Einrichtungsarbeiten in 1952 in Slovenien
dar.


TABELE MASA v. LAER-SPIECKER


Ing. S. šurić


nakladi J. D. Sauerländelrs Verlag, Frankfurt a/M 1951. god. izažla U je knjiga pod originalnim naslovom »Massenberechnungstafeln zur
Ermittlung von Vorrat und Zuwachs von Waldbeständen«. Pisci su
Wilhelm von Laer i dr. Martin Spiecker.


Drvne mase sastojina računaju se po debljinskim stepenima ili po
debljinskim razredima na dva načina, i to:


a) da se broj stabala jednog stepena odnosno razreda umnoži sa
masom stabla tog stepena, odnosno sa masom srednjeg stabla tog
razreda;


b) da se kružna ploha temeljnice debljinskog stepena ili razreda
umnoži sa oblikovisinom tog stepena ili razreda.


Prema tome da li se masa računa iz broja i mase pojedinog stabla,
ili iz kružne plohe temeljnica i oblikovisine, upotrebljavaju se tabele
masa ili tabele oblikovisina. Tabele masa sastavio je Spiecker, a tabele
oblikovisina v. Laer. Kako su imali isti sistem obrade i analogan način
primjene, to su tabele zajednički izradili i izdali u jednoj knjizi.


Knjiga ima ove dijelove:
A) Računanje drvne zalihe. Sadrži uputstva za upotrebu
tabela za ove glavne vrsti drveta: bukva, hrast, smrča, bor i jela. Tabele
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 13     <-- 13 -->        PDF

za hrast vrijede ujedno i za jasen, johu i brezu, a tabele za smrču vrijede
i za ariš.
B) Računanje prirasta. Sadrži uputstva i tabele dodataka,
koje su potrebne kod računanja prirasta.


Dodatak . Sadrži obrazloženje podjele na debljinske razrede,
zatim tabele kružnih ploha i tabele dodataka za sitno drvo ispod 7 cm
debljine.


Računanj e masa. Za svaku vrst drveta postoje tri tabele, i to:


I. tabela za određivanje nizova masa odnosno oblikovisina,
II. tabela masa i
III. tabela oblikovisina.
Tabele masa i tabele oblikovisina sadrže mase odnosno oblikovisine
za prsne promjere od 8—90 cm (samo parni brojevi). Za svaki prsni
promjer imaju po 60 podataka, pa su razdjeljene u 60 nizova označenih
sa brojevima od 40—99. Drugim riječima, postoji 60 tabela masa (oblikovisina),
od kojih svaka odgovara određenoj visini srednjeg stabla.
Izuzetak su tabele za bor, koje sadrže 50 nizova, od broja 40 do 89.


Pripadnost konkretne sastojine određenom nizu nađe se tako, da se
izmjeri visina srednjeg stabla. Uzima se više visina približno istog promjera,
te se uzima aritmetička sredina. Kao srednje stablo uzima se
centralno stablo, t. j . ono stablo, koje ima to svojstvo, da je zbroj temeljnica
(ili drvnih masa) svih stabala veće debljine od tog stabla, jednak
zbroju temeljnica (ili drvnih masa) svih stabala nižeg promjera. Da se
izbjegne dosta kompliciran račun, autori preporučuju, da se centralno
stablo odredi jednostavnim odbrojavanjem 30% broja stabala od najjačeg
stabla. (Razumije se, da se sastojina prije toga isklupira i razvrsta
u debljinske stepene i razrede.)


Iz prsnog promjera i visine centralnog stabla nađe se iz tabele I,
koji niz masa, odnosno niz oblikovisina, treba upotrebiti za kubiciranje
konkretne sastojine. Račun kubiciranja izvede se sada na uobčajen način,
bilo po debljinskim stepenima ili po debljinskim razredima.


Kod primjene tabela za izračunavanje prirasta za n-godina iz razlike
drvne zalihe današnje sastojine i sastojine prije n-godina, propisuje
se poseban postupak. U pravilu, drvna masa sastojine prije n-godina i
danas, morale bi se računati po istom nizu. No za mlađe i srednjodobne
sastojine treba tako izračunatom prirastu pribrojiti izvjestan dodatak,
da bi se dobila stvarna masa današnje sastojine. Izrađene su posebne
tabele dodataka u % ukupne mase, a koji se određuju ili prema razlici
u godinama ili prema razlici u debljini srednjih stabala između sadanje
izmjere i izmjere pred n-godina. Još ćemo se kasnije osvrnut na to, zašto
je potreban taj dodatak. No očevidno, on je potreban zato, što sastojina
tokom vremena ne ostaje u istom nizu, već napreduje iz nižeg niza u
viši. Ova promjena nizova u toku n-godina mogla bi se i neposredno ustanoviti
izmjerom visina srednjih stabala, ali autori — i ako to nigdje ne
kažu — izbjegavaju taj način, već radije vrše obje izmjere sa istim nizom
uz upotrebu spomenutih dodataka, vjerojatno zato, da se kod određivanja
ovako suptilnih veličina kao što je prirast, izbjegnu griješke kod određivanja
visina, odnosno određivanja pripadnosti određenom nizu.
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Kod ocjene ovih tabela razmotrit ćemo:


1. da li su teoretski ispravne,
2. da li su praktične.
Prije svega konstatovali smo, da su nizovi masa i nizovi oblikovisina
međusobno potpuno usklađeni, pa se umnoškom oblikovisina sa odgovarajućom
temeljnicom dobiva tačno ona masa, koja se nalazi u nizovima,
masa.


Oblikovisine u tabelama uspoređene sa izračunatom oblikovisinom
srednjeg stabla u tablicama prihoda i prirasta, uglavnom se slažu. To se
vidi iz ove tabele:


Srednjeg stabla Po 1 ha Oblikovisina


li


Statert
o


O,


Autor tablice priBoniprog


rost visina masa meljO
po rt


hoda i prirasta tet mjer c/6 u N


nica 1 s L. Sp.


´o´


2 g o rS fflgod cm m m3 m2


II 70 21,2 22,3 332 31,7 10,5 10,6 + 0,1 B 70
Gehrhardt Bukva II 90 27,6 26,6 445 34,4 12,9 13,0 + 0,1 B 76
(slaba proreda) III 70 17,8 18,9 260 29,6 8,8 8,6 — 0,2 B 62
III 90 23,7 22,9 359 32,5 11,0 11,0 B 69


II 80 28,3 24,1 366 30,3 12,1 12,3 + 0,2 E 69
Wimmenauer II 100 35,0 26,9 453 33,0 13,7 14´0 + 0,3 E 74
Hrast III 80 23,6 19,9 278 28,2 9,9 10,0 + 0,1 E 60
III 100 29,7 22,8 355 31,0 11,5 11,8 + 0,3 E 63


I 60 23,9 22,9 589 51,2 11,5 12,2 + 0,7 T7 I
Echorn I 80 34,1 28,4 821 59,1 13,9 14,7 + 0,8 T7 7
Jela III 70 19,1 18,3 427 43,2 9,9 9,8 — 0,1 T6 1
III 90 25,9 22,2 575 48,9 11,8 11,6 — 0,2 T6 6


I 70 27,2 27,4 610 44,7 13,6 13,6 F 73
Schwappach I 90 35,6 31,6 708 47,9 14,8 15,0 + 0,2 F 78
Smrča III 70 20,4 18,9 360 37,3 9,7 9.7 F 55
III 90 25,5 23,2 456 38,8 11,8 11,7 0,1 F 63


Razlike nisu velike, te se kreću između 0 i najviše 6%. Najveće su
razlike kod jele, zatim kod hrasta, dok su kod bukve a naročito kod
smrče minimalne. Kod potpunog slaganja morale bi razlike biti stalno
negativne, jer se oblikovisine, koje su izračunate iz tabela prihoda i prirasta
zapravo sastojinske oblikovisine, koje su uvijek nešto veće od oblikovisine
srednjeg stabla. Ipak, iz ovoga se može zaključiti, da se kubature
(oblikovisine) autorovih tabela vrlo malo razlikuju od kubature stabala
istih dimenzija kako su ih odredili sastavljači tabela prihoda i prirasta.
Kod slabijih boniteta slaganje je gotovo potpuno, dok kod boljih
boniteta Laer-Spieckerove tabele daju nešto previsoke rezultate.
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Usporedba sa Grundner-Schwappachovim tabelama:


Drvna masa
Drvna masa


0
0


Po L. Sp.
manje ili
više


Po L. Sp.
manje ili
više


i rt


a,


C


S


Vrst


Vrst


g


o


M -A


po


po


po


po


o >
u


PH


drveta


drveta


> rt ^


a


is


S


6J


.


J L.Sp. G. Sw.


L. Sp. G. Sw.
.


cm m


cm m


20 16 49 0,23 0,24 — 4,2 20 16 47 0,26 0,25 + 4,0
20 20 63 0,29 0,30 — 3,3 20 20 59 0,33 0,33
rt 20 24 78. 0,37 0,36 + 2,8 20 24 71 0,39 0,39


rt
> 40 24 60 1,50 1,53 + 2,0 40 24 58 1,41 1,39 + 1,4


40 29 74 1,85 1,86 — 0,6
u 40 29 70 1,71 1,69 + 1,2
S


40 35 90 2,25 2,27 — 0,9 40 35 84 2,05 2,03 + 1,0


m 60 26 62 3,79 3,87 — 2,1 60 26 58 2,99 2,98 + 0,3


60 32 79 4,83 4,83
60 32 71 3.66 3,70 — 1,1


60 38 93 5,69 5,80 — 2,0 60 38 85 4,39 4,44 — 1,1


Ukupno 20,80 21,06 — 1,2 Ukupno 17,19 17,20 —


Iz ovih se tabela vidi, da su razlike vrlo male i da nisu uvijek u istom
smislu, t. j . one su i´-j- i —, pa se manje-više izjednačuju. Te razlike
vjerojatno u najvećem dijelu potiču otuda, što su Laer-Spiecker proveli
bolje grafičko izjednačenje.


Kako vidimo Laer-Spieckerove tabele masa (oblikovisina) daju iste
rezultate, kao i ostale njemačke tabele, u kojima kao osnova služe prsni
promjer i visina stabla. U tom pogledu ove tabele ne daju ništa nova.


Naprijed je već spomenuto, da tabele sadrže veliki broj nizova. Kvocijent
kubature stabla istoga promjera najnižeg niza (br. 40) i najvišeg
niza (br. 99) iznosi prosječno 2,48, što znači da stablo istoga promjera
ima u najvišem nizu oko 2Vi puta veću kubaturu od stabla u najnižem
nizu. Kvocijent 2,48 je dosta stalan, t. j . on je sa vrlo neznatnim razlikama
jednak za sve vrsti drveća, osim bora, kao i za sve prsne promjere.


Razlike u kubaturi (oblikovisini) stabala istoga prsnog promjera u
dva susjedna niza je konstantna, no u procentima ona je najveća kod
nizova sa manjom srednjom visinom, i kreće se od 2,0 do 2,5%, u srednjim
nizovima iznosi prosječno 1,5%, a u najvišim nizovima oko 1,0%.


Razlike u visinama su također male, i za određene debljinske razrede
gotovo konstantne. Između 25 i 45 cm debljine, visinske razlike iznose
prosječno 33 cm, kod tanjih stabala ova je razlika nešto niža, tako da
na pr. za prs. prom. 15 cm razlika iznosi 28 cm, dok je kod debelih stabala
razlika veća, te za stablo od 70 cm razlika iznosi 39 cm.


Mišljenja sam, da sistem rasporeda nizova nije najsretnije odabran.
U prvom redu ima suviše veliki broj nizova, odnosno suviše je mali razmak
između dva niza, kako u kubaturi tako i u visini. Time se točnost u
praksi ne povećava, jer su veće moguće pogrješke u izmjeri visina, nego
što je razmak između dva niza. Kao ozbiljniji nedostatak smatram to,
što su razmaci između susjednih nizova konstantni u apsolutnom iznosu,
a padaju u relativnom iznosu. Na pr. uzmimo bukvu od 50 cm između
-dva niza B 41 i B 40 u apsolutnom iznosu razlika je 0,04 m3, a razlika u
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 16     <-- 16 -->        PDF

relativnom iznosu je 2,35%. Razlika između nizova za istu debljinu B 98
i B 99 je isto 0,04 m3, ali u relativnom iznosu samo 0,97%. Bolji bi bio
raspored sa konstantnom relativnom razlikom, pa bi kod većih visina
bila i veća razlika u apsolutnom iznosu. Time bi bila osigurana jednaka
točnost procjene kako kod nižih tako i kod većih visina, a osim toga poznato
je, da se u praksi točnije mogu izmjeriti manje visine (na pr do
25 m), nego velike visine preko 35 m. Upravo radi toga, što veće visine
ne možemo dovoljno točno izmjeriti, suvišna je onako minucijozna diferencijacija
kod viših nizova, tim više, što prema podacima autora i sa
dobrim visinomjerom moramo računati sa griješkom od ± 3%.


Pomenuti nedostaci nisu od neke važnosti, no želim da pokažem, da
veliki broj nizova nije nikakova prednost, zatim da postoji mogućnost
drugog rasporeda nizova, koji smatram boljim.


Autori navode (str. 6), da u određivanju obličnog broja srednja griješka
iznosi ± 5%. To znači, da se masa neke konkretne sastojine može
razlikovati i do 15% (trostruka srednja griješka) od mase izračunate
po ovim tabelama. Zato bi bolje bilo, kad se je već upotrebio tako veliki
broj nizova, da su se tabele izradile i prema obliku stabla, i to barem za
tri glavna oblika: punodrvna, srednja i malodrvna stabla. Šveđani imaju
takove tabele i to za pet osnovnih oblika.


Iz tabela I može se rekonstruirati za svaki niz krivulja visina, a iz
tabela III neposredno se može konstruirati krivulja oblikovisina. Kao
jedan ozbiljan nedostatak smatram to, što je tabela visina sakrivena, pa
je time otežana kontrola tabela masa i tabela oblikovisina.


U si. 1 konstruirao sam grafikon visina za niz B 81 i za niz B 60,
a u si. 2 krivulju oblikovisina za iste nizove.


Bei


M bon


30 40 SO 6o SO 90 cm prsniprco/er
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 17     <-- 17 -->        PDF

10 20 50 W SO 60 70 80 90 cm prsnipronyer


Tko ima više prakse u izmjeri visina i konstruiranju visinskih krivulja,
past će mu odmah u oči, da je krivulja suviše sploštena, da sa
rastućom debljinom, visine vrlo sporo rastu, a da poslije 55 cm debljine,
visine gotovo stagniraju. To nikako ne odgovara našem iskustvu. Teško
je zamisliti, da u jednoj sastojini, u kojoj stablo od 50 cm ima visinu
35 m (vidi niz B 81), koja visina u našim bukovim šumama nije ništa
neobično, da u istoj sastojini stablo od 10 cm ima visinu od preko 20 m!
To bi zaista bilo vrlo neobično.


Tvrdim, da krivulje visina po svom toku nikako ne odgovaraju krivuljama
visina u našim šumama, a sigurno ne toku visina u prebornim
šumama i šumama prašumskog tipa. Za upoređenje na istim grafikonima
nacrtao sam krivulje visina prema mojim tabelama za I. i III. bonitet.
U cilju boljeg upoređenja, odabrao sam iz autorovih tabela, nizove
B 81 i B 60, jer u tim nizovima stabla od 35 cm (najčešće srednje stablo
u starim šumama) imaju istu visinu, kao stabla za I. odnosno III. bonitet.
Na grafikonu 1 vidi se ogromna razlika u toku obiju krivulja.


Moje krivulje sastavljene su na osnovu mnogih mjerenja prigodom
terenskih taksacionih radova u Gorskom Kotaru, Velebitu, Bosni, te u
starim bukovim šumama Hrvatskog sredogorja. Pri tom je neka sistematska
griješka ili zabuna isključena, jer su izmjere vršene na raznim
mjestima i pod rukovodstvom raznih taksatora.


Isto što vrijedi za krivulje visina, vrijedi i za krivulje oblikovisina.
Kako se krivulje odnose na krupno drvo do 7 cm debljine, to bi kod svakog
niza oblikovisina za promjere između 6 i 7 cm morala biti jednaka
nuli. Kod mojih krivulja se lijepo vidi, da one za taj promjer gravitiraju
ka nuli, dok bi autorove krivulje morale imati nagao prekid.
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Nizove masa uporedio sam i sa Alganovim uređaj nim tabelama.
Algan je za francuske šume izgradio 1901 godine 20 nizova masa za uređaj
ne svrhe. Upoređenjem sa mojim tabelama vidi se gotovo potpuno
podudaranje, dok se od autorovih tabela oštro razlikuju u dinamičkom
razvoju. Algan je izradio svoje tabele za uređaj ne svrhe i vrijede ze sve
vrste drveta. Ovdje ću navesti usporedbu za bukvu i jelu, dvije´ vrste
koje najčešće dolaze. Uspoređivat ću one nizove, koje za prsni promjer
od 40 cm imaju istu kubaturu.


Usporedba sa šurićevim tabelama.


pros,
prom.
Algan
niz 13 niz 11 bukva
III bon.
jela
III bon.
razlika:
bukva jela sredina
20 0,25 0,2 0,22 0,20 —0,03 — —0,01
30
40
5060
70
80
90
0,8
1,6
2,7
4,2
5,9
7,9
10,1
0,7
1,4
2,5
3,8
5,3
7,1
9,1
0,7
1,6
2,7
4,3
6,1
8,2
10,6
0,6
1,4
2,4
3,6
5,0
6,5
8,3
—0,1


+0,1
+0,2
+0,3
+0,5
—0,1

—0,1
—0,2
—0,3
—0,6
—0,8
—0,1

—0,05
—0,05
—0,05
—0,15
—0,15


Usporedba sa Laer-Spieckerovim tabelama
niz 13 B 64 T 66
20 0,25 0,30 0,33 +0,05 +0,08 + 0,06
30
40
50
60
70
80
90
0,8
1,6
2,7
4,2
5,9
7,9
10,1
0,8
1,6
2,6
3,9
5,4
7,1
8,9
0,9
1,6
2,6
3,7
5,0
6,5
8,0


—0,1
—0,3
—0,5
—0,8
—1,2
+0,1

—0,1
—0,5
—0,9
—1,4
—2,1
+0,05

—0,1
—0,4
—0,7
—1,1
—1,65


Srednje razlike kod mojih tabela su minimalne, dok su kod L.-S.
tabela razlike znatno veće, te su za promjere ispod 40 cm pozitivne, a
iznad 40 cm negativne.


Da su krivulje visina i oblikovisina suviše plosnate, vidi se i iz načina,
kako autori računaju prirast iz dvaju uzastopnih mjerenja (str. 83
i dalje), kako je to napred opisano. Potreba pribijanja posebnih dodataka
konačnoj zalisi, a kada se početna i konačna zaliha računa po istom nizu,
ima svoje posebno značenje. To znači, da je razlika u visini srednjeg
stabla početne i konačne zalihe veća nego razlike u visinama bilo u početnoj
ili konačnoj sastojini između stabala debljine srednjeg stabla početne
i konačne sastojine. Drugim riječima, ako na pr. u bukovoj sastojini
I. boniteta u 60-oj godini srednji promjer iznosi 21,1 cm, a srednja
visina 22,6 m, a u 70-godišnjoj sastojini srednji promjer iznosi 25,0 cm,
a srednja visina 25,6 m, to razlika u debljini stabala iznosi 3,9 cm, a
razlika u visinama srednjih stabala 3,0 m, odnosno na jedan centimetar
debljine 0,76 m u visini. Kod moje krivulje visina razlika u visinama po
1 centimetru debljine u razmaku između 15 i 25 cm iznosi 0,85 m, a kod
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 19     <-- 19 -->        PDF

L.-Sp. ta razlika iznosi 0,55 cm. U prvom slučaju visinska razlika je veća,
nego razlika u visinskom prirastu srednjih stabala, a u drugom slučaju
ova je razlika manja. I bez posebnog istraživanja teško je zmisliti, da bi
srednje stablo u visini više priraslo, nego što je visinska razlika stabala
u istoj sastojini a za isti raspon u debljini. Srednja stabla predstavljaju
sredinu i po svom obliku, položaju u sastojini i visinskom prirastu, pa su
srednja stabla početne i konačne sastojine po svojoj razvijenosti međusobno
najviše slična. Naprotiv u istoj sastojini tanja su stabla redovno
potištena, slabije razvijena i sa manjim visinskim prirastom nego deblja
stabla, koja su redovno vladajuća stabla, pa imaju i mnogo veću visinu.


Za određivanje kojem nizu pripada konkretna sastojina, autori uzimaju
visinu centralnog stabla. Ako su nizovi pravilno postavljeni, ako
im visinska krivulja odgovara stvarnom stanju, onda je teoretski svejedno,
za koju debljinu mjerimo visinu stabla. Zato je suvišan komplicirani
račun centralnog stabla, već se u tu svrhu može upotrebiti i plošno
srednjo stablo. Pojednostavljenje pronalaska centralnog stabla odmjeravanjem
30% broja najjačih stabala daje ispravne rezultate samo za
određen raspored stabala. Raspored stabala u jednodobnim sastojinama
uzgojenih sa niskim proredama, kao i kod sastojina koje traže mnogo
svijetla redovno je po binomskoj krivulji, t. j . srednje debelih stabala
ima najviše, a broj stabala opada sa padajućim i rastućim debljinama.
Naprotiv, kod prebornih sastojina, zatim kod starih sastojina, koje nisu
proređivane, ili su uzgajane sa visokim proredama, osim u izuzetnim slučajevima,
raspored ide po hiperboli: najviše ima najtanjih stabala, i sa
rastućim debljinama broj stabala opada.


U tabeli 1 i 2 izračunate su kubature stabala za bukvu i jelu prema
rasporedu po hiperboli (krivulja I.) i prema binomskoj krivulji (krivulja
IL), i to po mojim i L.-Sp. tabelama. Za račun po mojim tabelama
uzeo sam II. bonitet, a za L.-Sp. onaj niz, koji za centralno stablo ima istu
visinu, kao u mojim tabelama.


Iz ovih se usporedaba vidi:


1. da razlike u ukupnoj kubaturi nisu velike, te u prosjeku iznose
za bukve 2—3%, a za jelu 3—6%,
2. razlike u pojedinim stepenima su vrlo velike, te za najniže stepene
iznose i do +50%, a za najviše —3 do —10%,
3. računanje centralnog stabla odbrojavanjem 30% stabala daje
dobre rezultate samo za raspored po krivulji II. Za raspored po krivulji I.
ovim načinom određeno centralno stablo je znatno tanje od stvarnog centralnog
stabla,
4. centralno stablo nema uopće neko naročito značenje, a njegovo
je računanje dosta komplicirano. Autori pridaju centralnom stablu svojstva
najboljeg pretstavnika sastojine, prema njegovoj visini određuje se
i pripadnost odgovarajućem nizu, a njegova oblikovisina za kontrolu
računanja cjelokupne mase sastojine. U istu svrhu može isto tako dobro
poslužiti i srednje plošno stablo, koje se mnogo lakše određuje.
5. centralno stablo je redovno deblje od plošnosrednjeg stabla. Isto
tako sastojinski HF odgovara hf-u onoga stabla, koje je uvijek nešto
jače od plošnosrednjeg stabla. To je pozitivno utvrđena činjenica, koja
se nalazi u svakom boljem udžbeniku dendrometrije. No to ne znači da
je sastojinski HF bliži hf-u centralnog stabla. Ovo navodim iz razloga,


ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 20     <-- 20 -->        PDF

7.4
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 21     <-- 21 -->        PDF

75
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 22     <-- 22 -->        PDF

što autori preporučuju, da se kontrola računanja mase sastojine po de


bljinskim stepenima provede tako, da se sastojinska kružna ploha umnoži


sa hf-om centralnog stabla. Iz primjera se vidi da razlike u takovoj kon


troli mogu biti tako velike, da kontrola nema nikakvog smisla. Sasto


jinska oblikovisina odgovara redovno oblikovisini stabla, koje se nalazi


između plošnosrednjeg i centralnog stabla, i to kada se računa po mojim


tabelama. To vrijedi za obje vrste drveta i za oba rasporeda stabala. Na


protiv kod računanja po L.-Sp. tabelama dobiva se, da kod bukve sasto


jinski HF odgovara promjeru stabla, koji je znatno niži od centralnog


stabla, ali još uvijek viši od plošnosrednjeg stabla. Kod jele nastupa


anomalija, da sastojinski HF odgovara stablu, čiji je promjer niži i od


plošnosrednjeg stabla. Ovo upućuje na to, da su nizovi za bukvu nepra


vilni, a u još većoj mjeri da su nepravilni nizovi za jelu.


Na osnovu izloženog smatram, da se upotreba Laer-Spieckerovich
tabela ne bi smjela dozvoliti za preborne i stare, neproređivane sastojine.
Ukupna griješka možda i ne će biti velika, ali će biti znatna griješka
kod pojedinih debljinskih razreda. Ove tabele ne će odgovarati ni za
srednjodobne šume, naročito ne će odgovarati za nizinske šume, uzgojene
većinom sa visokom proredom. No kod srednjodobnih, a razumije se i
kod mlađih sastojina griješke će biti minimalne, jer ne postoje veće razlike
između najdebljih i najtanjih stabala.


Kad bi ove tabele bile teoretski ispravne, njihovu primjenu ne bi
mogao preporučiti, jer način obrade i raspored materijala ne smatram
praktičnim. Od mojih tabela one se razlikuju po tome, što se osnovni elementi,
t. j . visina, masa i oblikovisina ne nalaze jedan uz drugi u istoj
tabeli, nego je za svaki elemenat izrađena posebna tabela.


Kako je već naprijed pomenuto, umjesto tabele visina nalazi se tabela,
koja se zove: određivanje nizova masa ili nizova oblikovisina. To je
zapravo maskirana tabela visina, koja je doduše dana u kraćoj formi, ali
se zato gubi na preglednosti, i teže je uočiti, da li su nizovi ispravno
sastavljeni. Nepraktičnost ovakovog načina sastava tabela iskače u slučaju,
ako je potrebno iznači kubaturu jednog stabla određenog promjera
i visine, a koji zadatak u praksi često dolazi.


U čitavom sistemu rada oko računanja kubature sastojina nema
ništa novoga. Potpuno je isti postupak, da li se za kubiciranje uzimaju
tabele, u kojima su osnovni elementi rastavljeni, ili se nalaze u istoj tabeli
jedan pored drugoga.


Na sam način računanja, koji je iznesen na str. 4 ne bih imao ništa
da primijetim, jer su to stari i u praksi dobro prokušani načini. Više bih
preporučio jednostavniji, brži i za svaku priliku dovoljno točan način,
i to po debljinskim razredima pomoću razrednog HF. Taj način preporučuju
i autori za starije sastojine. No u ovom slučaju pretjerano pojednostavnjuju
računanje srednjeg stabla, pa ga uzimaju u sredini debljinskog
razreda. Bolje je, da se uzima plošnosrednje stablo, koje se može
neposredno izvaditi iz tabela kružnih ploha bez ikakovog računanja. Kad
se tako postupi, dobije se u primjeru, kojega navode autori na str. 3 i 4
identičan rezultat u cijelosti i po debljinskim razredima sa rezultatom
dobivenim računom po debljinskim stepenima.


U dodatku, pri kraju knjige, autori preporučuju razdiobu na debljinske
razrede prema predlogu Langa. Lang je svoj predlog izradio na poziv
ŠUMARSKI LIST 2/1953 str. 23     <-- 23 -->        PDF

odbora za uređivanje šuma Njemačkog šumarskog društva u 1941 godini.
Ovu su razdiobu autori uveli u svojim tabelama. Mišljenja sam, da
bi ovu ili neku sličnu podiobu trebalo prihvatiti i odustati od dosadašnje
dekadske podiobe.


Langova podioba slična je podiobi, koju sam zaveo 1931 godine. Radi
usporedbe donosim obe podiobe.


Lang Š u r i ć
Deblj inski Prsni Deblj inski Prsni
razred promjer razred promjer


I. do 24,0 I. 10, do 23,0
tanki tanki


II. 24,1 do 36,0 II. 23,1 do 35,0
III. 36,1 do 48,0 III. srednj i 35,1 do 55,0
srednji


IV. 48,1 do 60,0 IV. 55,1 do 81,0
jaki


V. 60,1 do 72,0 V. 81.1 i više
VI. jaki 72,1 i više
Ovakova podioba, bilo po jednom ili drugom načinu, držim da je prirodnija,
bolje karakteriziraju sastojinu i daje brzu orijentaciju o sortimentnoj
strukturi.


Dulji prikaz o izdanju ovih tabela napisao sam iz dva razloga. Prvo,
što je ranije izdanje Laerovih tabela prevedeno na hrvatski, i po tim
tabelama računaju se drvne mase gotovo kod svih uređajnih radova.
Drugo, što je knjiga lijepo opremljena, uvod i naputak za upotrebu napisan
je u sugestivnom i naučnom stilu, pa sve to lako zavodi čitaoca,
da je time učinjen veliki napredak u računanju drvnih masa, i da bi je
trebalo primijeniti za našu upotrebu.


V. LAER-SPIECKER: MASSENBERECHNUNGSTAFELN
Es wird ein kritischer Hinblick auf die »Massenberechnungstafeln
zur Ermittlung von Vorrat und Zuwachs von Waldbeständen« von Laer
und Spiecker, gegeben. Es wird bewiesen, dass diese Tabellen zur Vorratsermittlung
der Plenterwälder und älterer Waldbestände, in welchen
keine Durchforstungen durchgeführt wurden keine geltung haben. Dio
Massen- und Formhöhenreihen in erwähnten Tafeln unterscheiden sich
erheblich von den Forschungsarbeiten des Verfassers obigen Aufsatzes.
Die Ursache liegt im abweichenden Gang der Höhenkurve, welche die
Grundlage zur Festlegung der Massen- und Formhöhenreihen bildet.
Nach L.-Sp. Tabellen, schwächere Stämme ergeben eine weitaus grössere
Masse und Formhöhe, wogegen aber bei stärkeren Stämmen die Masse
geringer ist, als dies für die Wälder Kroatiens entspricht.


Der Verfasser ist der Meinung, dass die Zahl der Reihen zu hoch ist,
weiters, dass auch verschiedene Stammformen in Betracht gezogen werden
müssten, und zwar nach verschiedener Vollholzigkeit des Stammes.


Die bisher nicht übliche Zusammenstellung der Tabellen, mit separater
Angabe der Höhen, Massen und Formhöhen erschwert eine übersichtliche
und praktische Anwendung der Tabellen.