DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 40     <-- 40 -->        PDF

*


SAOPĆENJA


PRODUKTI FRANCUSKIH ŠUMA*
(Les produits de la foret francaise)


N
N
ajprije želim, da se zahvalim svima, kako u Ministarstvu šuma, tako i
u Institutu za drvno-industrijska istraživanja, kao i na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu u Zagrebu, koji su načinili sve, da bi moj put bio
ugodan, instruktivan i podešen misiji, koju mi je F. A. 0. povjerio. U
šumama i u tvornicama Hrvatske vidio sam mnogo toga, što je vrlo zanimljivo,
a naročito lijepe sastojine. Konstatirao sam, da u tvornicama
kadrovi i radnici rade dobro. Kud god sam došao, svuda su me vrlo prijateljski
primili, o čemu ću izvijestiti F. A. 0. i francuske vlasti.


Tražili su od mene, da nastavim predavanja francuskih predgovornika:
gospode Pourteta i Dugelayja, da vam govorim o produktima
francuskih šuma. Za mene je veliki užitak govoriti o Francuskoj u
zemlji, gdje se za Francusku osjećaju velike simpatije.


Francuska je, kao i Jugoslavija, vrlo raznolika zemlja. Gospodin P ourte
t i Dugela y govorili su vam o fizionomiji francusskih šuma.
Ja ću se, dakle, ograničiti na to, da sažmem, u nekoliko crta, suštinu velikih
šumsko-gospodarskih oblasti moje zemlje, kako bih učinio razumljivijim
razloge sadašnje raspodjele produkata, koje iz tih oblasti crpemo.


Vi znate, da je Francuska oceanska zemlja, otvorena na Atlantik, na
Kanal la Manche i na Sjeverno more. Francuska je također brdovita zemlja:
veliki gorski lanci nižu se uzduž istočne granice; to su Vogezi, Jura
i Alpe. Uzduž španjolske granice protežu se Pireneji. široki brdski kompleks,
Centralni masiv, zauzima gotovo cijelo središte zemlje. Francuska
ima isto tako i jednu mediteransku oblast, Roussillon u Provansi. Zbog
toga su francuske šume vrlo različite. Listače, i to naročito hraskitnjak,
lužnjak i bukva dominiraju u nizinama, koje se protežu na sjeveru i zapadu,
u pariškoj oblasti, u dolini rijeke Loire i na platoima Lorraine; veći
dio tih šuma pripada privatnicima ili općinama; s obzirom na uzgojni tip
to su uglavnom srednje šume. Ipak ima vrlo lijepih državnih visokih regularnih
šuma; njihova imena Belleme, Berce, Reno-Waldien,
Tron§ais poznata su u svijetu.


Na jugozapadu Francuske uzduž atlantske obale, postoji snažan masiv
od jednog miliona hektara primorskog bora Čineći šume Landa u Gascogni.
Požar je ondje učinio goleme štete od 1939. do 1949., no poslije
toga su u tim šumama izvršena značajna pošumljavanja zahvaljujući nacionalnom
šumskom fondu (FOND FORESTIER NATIONAL).


Centralni masiv, oblast vrlo raznolika s obzirom na reljef i s obzirom
na tlo i klimu, gdje se sukobljavaju oceaski, kontinentalni i mediteranski
utjecaji, bio je u prošlosti objekt jakih krčenja. Ali, počevši od prošlog
stoljeća, ondje su izvršena golema pošumljavanja. Plato Millevaches ,


* Ovo predavanje je gospodin J. V e n e t, profesor iskorišćivanja šuma na Visokoj
šumarskoj školi u Nancyu, naumio održati u Šumarskom društvu NR Hrvatske »
Zagrebu nakon svog obilaska po našoj republici. Kako se iz tehničkih razloga predavanje
nije održalo, donosimo ga u potpunosti u ovom broju našeg lista.