DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Manuetovci u »Malinovom parku« na Ksaveru. Zasađeno 1866 i 1870 god.
Foto: ing. Radimir


Kovačević, prvo mjestoz auzima po svojoj zapremini, po svojoj ljepoti i florističkom
značaju, park »Opeka« kod Vinice.


Park Opeka nalazi se na sjeveroistočnim obroncima Maceljskog gorja, oko 17 km
sjeverozapadno od Varaždina pokraj sela Vinice, tamo gdje »Varaždinske gorice« prelaze
u ubavu podravsku nizinu.


Ovim parkom, koji je nekad predstavljao dio imanja hrvatskih plemića Draškovića,
upravlja sada Šumarija Varaždin. Glavni dio površine 45 ha (od 65) zaprema
arboretum, oko 12 ha oranice i vrtovi, oko 2 ha voćnjaci i vinogradi, te napokon oko


2.5 ha,
putevi, staze i vještačka jezera.
Pored dvorca na imanju se nalaze 4 stambene zgrade, gospodarske zgrade, garaže,
staklenik sa parnim grijanjem i bazen za kupanje.
Kao i većina ostalih naših parkova, osnovan je po svoj prilici prvih decenija prošloga
stoljeća time, što su prvotne šume kestena i hrasta postepeno zamijenjene četinarima
dobrim dijelom strane provanijence.


Mnoge eksotične konifere uz raznobojne skupine lisnatog drveća, grmlja, žbunja,
zeljastog bilja, penjačica i cvijeća u skladnom poretku, isprepletene vješto putevima
i stazama, predstavljaju neobično rijetki i vrijedan hortikulturno-historijski spomenik
ne samo u Hrvatskoj, već i na čitavom Balkanu.


U parku imade preko 10.000 stabala, od toga otprilike otpada 2/3" na četinjare,
a ´1/21 na bjelogorično drveće, mnogo grmlja i penjačica. Tsuga canadensis i Pseudotsuga
Douglasii zastupane su sa oko hiljadu primjeraka, Abies Nordmanniana sa Kavkaza
i Chamaecvparis Lawsoniana iz Kalifornije sa više od 200, Cryptomera japonica,
Thuja gigantea, Libocedrus decurrens sa više od 50 primjeraka. Ostale neke vrste
ekzota nalaze se u manjem broju, ali zato kao prekrasni pojedinci (soliteri), koji predstavljaju
pravu rijetkost u evropskim krajevima kao: japanski Sciadopytis verticillata.
Neobična je i skupina sleča (Rhododendron). Pravo je kazao akademik prof. dr. Pevalek
na predavanju, održanom na licu mjesta, stručnjacima, da park Opeka pred