DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 46     <-- 46 -->        PDF

/


r


E. B i a g i n i: Radunate di caccia grossa Braccate al cinghiale in Maremma
e in Sardegna — Skupni lov na divlje svinje u Mar em Hi u Sfflrdini
j i. ´ m
P. G. Bujatti : Pastorizia transumante e pastorizia stanziale nelle montagne
appenniniche — Prolazni izgon stoke i stalno pašarenje na a Jfife
ninskim planinama. ***
F. Scalambretti: Le fontane di Camaldoli — Izvor-česme u Camandoli.
\
E. Allegri: Piante rampicanti delle montagne — Planinske povijuše.
Jedina tipična planinska povijuša je prekrasna pavit (Clematis alpina) koja
raste na planinama preko 1000 m n/m. roda Ranunculaceae. Postoje 150 do 200 vrsta
odomaćenih povijuša u umjerenim zonama sjev. hemisfere (Fagetum-Picetum), a u
baščama se odgaja Clematis montana porijeklom sa Himalaje raznobojnog cvata.


G. N.: Uccelli da proteggere: la nocciolaia — lještarka, ptica koja
treb a zaštite . Navode se mjere potrebne za zaštitu ove vrsti ptica iz Fam.
Corvic1" --Gen. Nucifraga: Nucifraga caryocalactes.
Aktuelni problemi: Najnovije studije šumskih područja Italije. La fešta degli
alberi 1952 — Slava šumskog dana u Rimu, kojoj su prisustvovali 13.000
omladinaca, i podjela nagrada 1952.


Vijesti iz prakse: — Praktični podaci o proizvodnji kestenovih
panjača na padinama brda Moscova.


Izvozne planinske ceste manjeg značaja.


Šumarske prilike u inostranstvu: Kongres FAO na bli


žnje m
istok u od 13—20. XII. 1952. Razvoj pošumljavanja u Islandu.
Bibliografski pregled. — Prodaja drveta na panju i drvnih proizvoda
na dražbi.
Cijene glavnih šumskih proizvoda postavno autostrada.
Broj 2. L. S u s m e 1: Capacita produttiva delle specie legnose — Proizvod na
sposobnost raznih vrsti drveća.
Polazeći sa odnosa težine suhog i volumena svježeg drveta kao indeksa proizvodnosti
vrsti pisac upoređuje tri jednodobne čiste sastojine smrče, topole i eukaliptusa,
odnosnom ophodnjom od 150, 15 i 12 godina te navodi omier prosiečnoj? prirasta volumena
od 1 : 2.9 : 3.6, a omjer prirasta suhe tvari od 1 : 2.8 : 5. Za vrijeme ophodnje
od 150 godina prve vrsti sječa zrele topolove šume vrši se 10, a eukaliptusa 12.5 puta
tako da se u istom vremenskom periodu proizvede kod prve vrsti drveta 4.000, kod
druge 11.000, a kod treće 19.000 metričkih centi suhe tvari. Dok se u smrčevim sastojinama
do 20—25 godine-kad počinju obično prve prorede-ne iskorišćuje uopće drvo,
u topolicima i eukaliptusovim šumama za to vrijeme su već svršena.ili skoro da se
završe dva proizvodna ciklusa i sasječeno je toliko drveta koliko smrčeva šuma može
dati istom kroz sto godina.


A. Sanmarchi: La previsione del tempo in montagna — Prognoza vremen
a n a planini . Po pregledu historijskog razvitka meteoroloških nauka u pogledu
prognoze vremena pisac ukratko navada metode dosad primienjivane i naglašuje
da pažljivo posmatranie fenomena uz stoljetna praktična upustva mogu katkada
bolje poslužiti od znanstvenih metoda.
R. Morandini: II pino uncinato nei rimboschimenti — Pošumljavanje
planinskim borom.
P. Gatteschi: Una moria di piantine di Eucalyptus in vivaio — Propadanje
sadnica eukaliptusa u rasadniku, uslijed zaraze gljive
Botrytis cinerea.
T?. Fozzer: De vulpe — O lisici.


Razno: Slike
jednog šumara.
Iz nrakse: Christenov hipsometar.
Br. 3. C. Pili a: Alcune considerazioni sull´ alluvione — Neka razmatranj
a o poplavama . Preglednim prikazom brošura F. Fabiani-a o ogromnim poplavama
1951. god. a naročito onim u dolini Pada ispituje pisac prirodne faktore, kori