DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1953 str. 7     <-- 7 -->        PDF

U vezi s takvim procesom podmlađivanja jele i bukve pojavljuju se
pitanja: 1 da li u prašumi postoji proces ili bar tendencija izmjene vrsta
drveća, i 2. ako postoji, da li se jela više podmlađuje pod bukvom ili bukva
pod jelom.


Uzevši u obzir samo onu vrstu drveća, koja u nadstojnom dijelu sastojine
prevladava, tada izlazi, da se bukov podmladak oko 70% slučajeva
pojavljuje uglavnom pod sklopom jele a 30% pod sklopom bukve (v. tabelu).
Jelov podmlak pod inače istim ekološkim okolnostima pojavljuje se
90% pod sklopom bukve i samo 10% pod sklopom jele. Smrekov pomladak
je naseljen pretežno pod mješovitim sklopom. Mješovit jelov-smrekov
pomladak razvijen je pod mješovitim grupama drveća, u kojima prevladava
bukva, t. j . pod sklopom bukve-jele i pod sklopom bukve-jele-smreke.
Prema tome posve je očigledno, da u prašumi postoji prirodna izmjena
vrsta drveća. Taj proces razvijen je u visokom stepenu. Dakako, ima
i izuzetaka od toga općeg prosjeka, pa je potrebno da se te pojave i potanje
ispitaju.


Na temelju tih prosječnih podataka može se zaključiti, da je za uspješnije
prirodno podmlađivanje mješoviti sastav šume potrebniji jeli nego
bukvi, Bukva se u zajednici Fagetum abietetosum može lakše
podmlađivati nego jela, što se uostalom može donekle razabrati i iz samog
naziva te šumske zajednice. To je još jedan razlog više za potvrdu Hor vatov
e teorije, da jela u našima planinskim šumama na vapnenačkoj
podlozi ne sačinjava posebnu asocijaciju, kojoj bi kao karakteristična
vrsta bila primiješana bukva. Jela se tu stvarno nalazi u području bukve,
a ne obratno. Ova vrsta je na tom području biološki slabija, pa je prema
tome i u uzgojnom pogledu slabija od bukve. Ako se jeli u gospodarskoj
šumi jele-bukve ne pomogne, pod indirektnim lošim utjecajem nekih gospodarskih
faktora (uglavnom prejako i prenaglo otvaranje sklopa krošanja)
redovno se više pojavljuje bukva; rasprostranjivanju bukve u takvim
okolnostima još više pogoduju ekološki faktori, koji su utjecali i utječu
da je u našima planinskim šumama ona biološki jača od jele.


Takvi odnosi podmlađivanja još bolje se mogu opaziti, kad se razmatra
kvantitativni proces obnove mladog naraštaja na temelju raznih odnosa
smjese po vrstama drveća u nadstojnom dijelu sastojine. Sakupljeni
brojčani materijal o tome prikazan je na pril. grafu.*


Bukov podmladak najviše se pojavljuje pod sklopom, u kojem prevladavaju
krošnje jele. Što je učešće jele manje, podmladak bukve oskudnije
je naseljen. Najbolje je podmlađivanje pod sklopom jele-bukve i pod sklopom
jele s pojedinačnom bukvom. Ako se u gornjem dijelu sastojine nalazi
mješoviti sklop bukve s jelom ili bukva s pojedinačnom jelom proces podmlađivanja
bukve naglo je manji. Ali ni pod čistim sklopom jele i pod


* Značenje nomenklature za pojedine vrste drveća i za njihove odnose smjese
razabire se iz daljnjega teksta. Primjera radi navodimo objašnjenje za odnos Je-Bu (
Smr) : mješovita sastojina ili (u našim istraživanjima) grupa jele i bukve, u kojoj
prevladava jela, sa pojedinačno utresenom smrekom; odnos B u- (J e - S m r) znači:
gotovo čista sastojina bukve sa pojedinačnom jelom i još manje utresenom smrekom.
Takve oznake posve su jednostavne, dovoljno svakom razumljive i zauzimaju vrlo malo
prostora.