DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 39     <-- 39 -->        PDF

ili odvučemo odsječeni korov od sadnica ili podmladka. Vršike ili grane mekih listača,
grmlja ili šiblja ukoso zasiječemo oštricom te povučemo zupcima u poželjnom pravcu.


Oruđe sa drškom teško je najviše jedan kg. Produljena ruka (držalica) prištedi
nama sagibanje te tako s lakoćom uradimo više i bolje nego sa običnim alatom, srpom
ili kosirom. Razumljivo je, da novo lako oruđe ne upotrebljujemo za sijeeenje debljih
grana ili stabala pri tlu, jer za ovo služimo se jakim kosirom ili sjekirom. Novo oruđe
upotrebljuje se prije svega za pravovremeno čišćenje kultura.
Rez pravovremenih poduhvata ne može biti racionalizacije čišćenja šumskih kultura.


Oštrica tog novog kosira mora da bude izrađena iz prvorazrednog čelika. Za držalieu
upotrebit ćemo jasenovo ili ljeskovo drvo, a zaštitna ručka neka bude iz brestovine.
Radnik treba da ima uza se i kamen za brušenje .Držalieu dužine od 1 metra
možemo pored toga upotrebiti kao mjerilo, a drvena zaštitna ručka, koja potpuno pokriva
oštricu, služi također kao štap.


Prednost novog oruđa je u tome, da sprečavamo štetno istrebljivanje podmladka
listača odnosno podstojn ei pomoćne sastjine te da čišćenje kultura na velikim površinama
obavimo pravovremeno, da zamijenimo šablonsko čišćenje kultura sa promišljenim
zahvatima, kako to iziskuje različito stanje pojedinih traženih glavnih vrsta ili
pak grupa drveća. Čišćenje kultura ovim oruđem je mnogo brže i jeftinije nego sa
običnim oruđima, a ujedno obavimo s njime posao sa manje zamora i bez ranjavanja
ruku.


Rezultati kod pokusa s novim kosirom, obavljeni na pr. na suzbijanju kupine,
paviti ili divlje loze, pokazali su vrlo dobre uspjehe. Za očišćenje površine od 100 m2
trebala je srednja vješta radnica prosječno 20 minuta, nasuprot tome trebala je za
isti posao sa srpom ista radnica prosječno 40 minuta. U osamsatnom radnom vremenu
jedna radnica očistila je novim oruđem kulturu od 0.25 ha površine. Kod tog posla na
njoj nije se mogao opaziti zamor a o ranjavanju ruku te cijepaju odijela i čarapa nije
bilo ni traga. Ovaj novi kosir odlično se iskazao u suzbijanju i maline, a upravo rekordan
uspjeh pokazao se u odstranjivanju paprati. Ovdje su radnici sa srpovima daleko
zaostajali za radnikom, koji je vješto baratao novim alatom. Jednako kod prevršivanja
bazge, ive, lijeske, mlađe breze, sive johe i. si. bio je uspjeh daleko bolji nego sa običnim
kosirom. Radnici, radeći sa običnim kosirom, brzo su skrenuli na stari način rada,
to jest k mehaničkoj šablonskoj sječi pri tlu svega, što nije smrča. Novo oruđe pokrenulo
je radnika na traženje novih metoda rada, oživljavalo ga — nasuprot starom
načinu — te ga primorao na brže razmatranje na svakom koraku izmijenjene situacije
i prema tome do boljih odluka. Sa gradacijom odrvenjelosti ukazuje se i upotreba jačih
i težih oruđa, to jest običnog težeg kosira i sjekire.


Savremeno i pravilno čišćenje kultura traži od radnika mnogo pažnje i razumijevanja
a osobito velike savjesnosti. Već u najranije doba njege šumskih kultura odlučuje
se buduća struktura i vrijednost šume te zavisi od pravilnih i kvalitetnih gojidbenih
mjera kroz čitavo doba njege sastojine budući kvalitet te trajan vrijednosni prinos
šume; zato pak su potrebni pravovremeni poduhvati, podesno oruđe i znanje.


Mušič Alojz — Celje


NEKA PITANJA U VEZI KAŽNJAVANJA ZA NEUREDNOST


Upravitelji šumarija kao ovlašteni starješine — 61. 69 Zo DS — izriču kazne za
neurednosti. Kod toga se opazilo da rješenja često nisu u skladu sa zakonskim propisima,
štaviše, dogodilo se da su službenici kažnjavani kaznom koja nije uopće predviđena
u Zakonu o drž. službenicima, odnosno kažnjavaju se bez saslušanja.


Ove nove specialne kosire izrađuje po narudžbi poznato alatno-kovačko preduzeće:
Janez Poljanšek — Žiri, NR Slovenija, uz cijenu od Din 600.— po komadu.


Šumarija u Malom Lošinju naručila je kod istog kovača Poljanška 4 primjerka
i njima je vrlo zadovoljna. Alat je lagan i vrlo uspješno se primijenjuje, osobito za
kupinu i sitni korov je upravo odličan.