DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 41     <-- 41 -->        PDF

kazni za neurednost koju donose nadležne starješine (jedino zahtjev za zaštitu
zakonitosti!)


Jedno od najvažnijih načela discipl. postupka ja sadržano u čl. 69/c koji obavezno
treba citirati u rješenju, a propisuje da službenik ne može biti kažnjen prije
nego bude saslušan, te svako takovo rješenje viši starješina mora poništiti i bez žalbe
službenika. Na terenu se često griješi, pa se saslušanja (pa i izviđaji, ako su potrebni)
nadomještavaju »pismenim očitovanjima« i si. Ovakav je postupak potpuno
nepravilan i starješine na terenu moraju uvijek vršiti saslušavanje pruživši službeniku
punu mogućnost, da se brani pa čak i uzme branioca (advokata ili bilo koje
drugo lice čak i iz iste organizacione jedinice).


Poštivanje ovog ustavnog načela, da nitko ne može biti pravosnažno kažnjen
prije nego bude saslušan (čl. 28 Ustava FNRJ), mora se vidjeti i iz samog rješenja


t. j . trebalo bi pored citiranja članova ZoDS (na osnovu... 65/a, 66, 69, 69/c) staviti
i: »nakon provedenog saslušanja ...«
Sama rješenja o kazni za neurednost ne treba odmah dostavljati višem starješini
odnosno personalnoj evidenciji, sve do pravomoćnosti ili do momenta predaje
žalbe. Ulaganje žalbe protiv rješenja o kazni ili protiv rješenja o odbacivanju žalbe,
odgađa izvršenje i starješina treba uz žalbu proslijediti i sav istražni materijal kako
bi viši starješina mogao svojim rješenjem odbaciti žalbu kao neblagovremenu ili odbiti
kao neosnovanu ili potvrditi odnosno preinačiti ili ukinuti ono rješenje i vratiti
predmet starješini, koji je donio rješenje na dopunu postupka.


(Dobrinčić Veljko)


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Šumarstvo — Beograd


U 6. broju 1953. donosi članke: I n g. R. Đekić : Povodom reci druga P. Stambolića,
Pretsednika Izvršnog veća NR Srbije — O nekim aktuelnim problemima u
šumarstvu Republike. — Ing . J. šafar : O osnovama šumsko uzgojnog planiranja.
— Ing . S. Stanković : Značaj hemiskih postupaka pri savremenom iskorišćavanju
šuma i mogućnosti njihove primene u NR Srbiji. — Ing . M. D u d i e :
Intenzitet lučenja smole P. nigra u borovom području Donja Krivaja. — Ing. K.
M i 1 e v i ć : Zaštita šuma od koza u NR Srbiji. — Ing. M. Krstić: Tri godine
borbe protiv endotioze u Slovenačkom primorju. — Ing . M. Milosevic : Šumski
snegozaštitni pojasevi kao zaštita železničkih pruga od zavejavanja. — Ing. B.
M i j u c i ć : O problemu shvatanja unutrašnjeg transporta.


Varodni šumar — Sarajevo


U 11 broju 1953. ovi su članci: Ing. H. Bujihalić : Pred osnivačku skup


itinu društva pomoćnog tehničkog osoblja šumarstva i drvne industrije. — Ing. A.


3ostnikov: Može li se povećati učinak gatera. — Ing. I. Kopčić: Mjerenje


iroizvodnosti rada na pilanama. — Ing. M. G o j m e r a c : Tri godine postojanja


rada »Šumaprojekta«.


)rvna industrija — Zagreb


U 9—10 broju 1953. ima članke: Ing. F. štajduhar i V. Auferberr
´roizvodnja ploča vlaknatica i iverica. — A. Gabričević : Na domaku nove
ječe. — Ing. J. Jovanović : Standardno kaninmsko drvo. — Ing. V. P o-


o v i ć : O slaganju ogrevnog drveta i drveta za kemijsko iskorištavanje. — Ing .
. Frančišković: Anglosaski sustav mjerenja.