DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1954 str. 42     <-- 42 -->        PDF

U 11—12 broju donosi članke: Ing. F. Štajduhar i V. Auferber:
Proizvodnja ploča vlaknatica i iverica — Ing. Z. Etinger : Struktura i boja
furnirske oblovine. — A. Gabričević : Motorne pile na sječi šuma. — Ing.


B. M i j u c i ć : Racionalizacijom energetskih postrojenja mogu se znatno sniziti
troškovi proizvodnje. — Ing. Đ. Hamm : Hlađenje aluminijskih ploča kod preša
u tvornicama šper-ploča. — I. P.: Razvoj svjetske proizvodnje i trgovine drvne
celuloze.
Gozdarski vestnik — Ljubljana


U 8—9 broju 1953. ima članke: Prof. dr. V. Murko : Josip Ressel kao
šumar i izumitelj. — Prof. ing. F. Sevnik : Utemeljenje i razvitak slovenačkog
šumarskog fakulteta. — Ing . M. Č0k l : Da li je osigurana potrajnost u našim
prekornim šumama. — Ing . D. Cerjak : Terenska nastava u našoj srednjoj
šumarskoj školi. — Ing. S. Mazi : Naša niža šumarska škola.


Đ. K.


ISPRAVAK


U vezi članka POJAVA BOROVOG PRELCA (CNETHOCAMPA PITYOCAMPA)
NA PLANICI (ARBUTUS UNEDO), objavljenog u Šumarskom listu br. 9—10 od
1953. god., naknadno je ustanovljeno da se radi ne o Cnethocampa pityocampa već o
Euproctis chrysorrhoea. Zabuna je nastala što su na grmovima planike,
obrštenim od gusjenica zlatokraja, primećene pojedinačno, u grupama i kolonama gusjenice
borovog prelca. Međutim to ne znači da one žderu list od planike već da se tu
nalaze u potrazi za pašom ili slučajno.


A propos de 1´ article POJAVA BOROVOG PRELCA (CNETHOCAMPA PITYOCAMPA)
NA PLANICI (ARBUTUS UNEDO) — Šumarski list No 9—10, 1´ an 1953
1´ auteur fait savoir qu´il ne s´agit pas de Cnethocampa pityocampa mais de Euproctis
chrysorrhoea. Ing. M. Jovančević


U prilogu broja 12. »Šumarskog lista« štampan je »Sadržaj« za 1953. god. Članak
»Ekonomika proizvodnje i potrošnje drveta i naš posleratn
i izvoz«, štampan u br. 7—8 str. 297. krivo je naveden autor. Mjesto D. Radimira,
treba staviti ing. A. Urbanovskog . Molimo drugove pretplatnike, da
isprave tu griješku i u »kazalu imena saradnika« i »Sadržaju« za 1953. god.


OGLAS


Šumsko gospodarstvo u Rijeci treba po jednog šumarskog tehničara za
Šumarije u Puli, Poreču, Cresu i Jablancu.
Reflektanti — opsolventi Srednjih šumarskih škola u Karlovcu i Splitu —
neka se obrate sa svojim molbama navedenom Šumskom gospodarstvu.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE
Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg br. 11; telefon 36-473 — Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH — Din. 600.— za nečlanove — Din. 840.— za studente šumarstva i učenike
srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola — Din. 200.— za ustanove —
Din. 1.200. — Pojedini brojevi: za članove, studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih
i drvno-industrijskih škola — Din. 50.— za nečlanove — Din 70.— za ustanove
— Din. 100. — Za inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod Narodne
banke Zagreb: 401-T-236. — Tisak: Grafički zavod Hrvatske — Zagreb.