DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Za nas je od interesa, da znamo, kakav je omjer upotrebljenih vrsta
listača i četinjača, jer se to pitanje već dugo vremena tretira pri pošumljavanju
krša. Gotovo svi autori preporučivali su iz uzgojnih ili zaštitnih
razloga što jaču upotrebu listača. Zbog slabog uspjeha one su se ranije
upotrebljavale u veoma malom obimu. U vrijeme izvršenja petgodišnjeg
plana bili su stručnjaci okolnostima prisiljeni, da upotrebe velike količine
sjemena lisnatih vrsta drveća, jer nije bilo dovoljno sadnica za pošumljavanje.
Tek u manjem dijelu vršeno je pošumljavanje sadnicama listača.
Omjer listača i četinjača prikazuje tabela 5.


Tabela 5.


Šumsko gospodarstvo
Pošumljen o
listačama
ha u %
četinjačama
ha u %
Ukupn o
ha
Viševica — Rijeka 1035 29-22 2506 70-78 3.540
Javornica — Ogulin 1044 60´00 696 40-00 1.740
Kapela — Gospić 1261 52-80 1128 47-20 2.389
Dalmacija — Split 951 29-00 2329 7T00 3.280
Ukupno : 4290 [ 39-18 6659 60-82 10-949


Vidimo, da su kod gospodarstava, gdje se pošumljavanje vršilo najvećim
dijelom na devastiranom kršu kao u Dalmaciji, Hrv. Primorju,
Istri i otocima, listače ostale na 30% uspjelo pošumljenih površina. Nasuprot,
u kontinentalnom dijelu krša zauzimaju listače 50—60% uspjelih
površina. Velike razlike u postotku uspjelih pošumljavanja listačama u
primorskom i kontinentalnom kršu ušlo vi j eno je u prvom redu klimatskim
faktorima.


Naš prikaz stvarno ne daje pravu sliku uspjeha pošumljavanja listačama,
jer su i ovdje iskazane samo površine uspjelog pošumljavanja. Za
pravilnu ocjenu bilo bi potrebno, da raspolažemo podacima, iz kojih bismo
vidjeli, na kojoj je ukupnoj površini izvršeno pošumljavanje, te kojom
količinom sjemena i sadnica listača.


Napominjemo, da je prema zapažanjima šumskog gospodarstva Viševica,
unatoč tome što na degradiranom kršu procentualno prevladavaju
četinjače, ipak relativno bolji uspjeh listača.


Primjećeno je, da je postignut dobar uspjeh sadnjom sadnica crnog
jasena, košćele, duda, brijesta i rašeljeke, zatim sjetvom crnike, cera
i medunca.


Napomenuti je, da je sjetva crnike i medunca dala dobre rezultate
kod solidne obrade tla obraslog šikarjem i grmijem. Dakle na obrađenom
i zaštićenom tlu. Sjetva sjemena crnog jasena općenito je dala slabe rezultate.
Mjestimice je bilo uspjeha gdje je tlo obraslo i zaštićeno, a sjeme
prethodno stratificirano.