DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Za izvoz drvnih proizvoda u ukupnom izvozu Jugoslavije može se reći,
da je odigrao značajniju ulogu nego pre rata. Naročito u sušnim godinama,
kada je izvoz poljoprivrednih proizvoda i njegovih prerađevina,
koji čini oko 2/s posleratriog izvoza Jugoslavije, vrlo mnogo podbacio. Prema
realizovanim izvoznim cenama izvoz proizvoda drveta učestvovao je
u ukupnom posleratnom izvozu Jugoslavije sa 25% prema predratnih 19%,
te je zajedno sa metalurgijom, a iza izvoza poljoprivrednih proizvoda
činio jednu od najosnovnijih stavki u platnom bilansu naše zemlje.


Za proizvodnju izvoznih artikala u najkarakterističnijim godinama
posle rata utrošene su sledeće količine drvnih sirovina.


STRUKTURA


SIROVINE PO VRSTAMA DRVETA ZA
PROIZVODNJU IZVOZNIH ARTIKALA


Osto/i liščon


ćefrnor*


KWVI eltSBOrf


w u u U I


Iz grafikona 1947/53 — C vidi se, da je odnos drvne sirovine za proizvodnju
izvoznih artikala prema odnosu drvne sirovine za proizvodnju
artikala, koji su se potrošili u zemlji iznosio 15 : 85%, što znači
da rešenje problema šumskog fonda putem smanjenja seča treba prvenstveno
usmeriti na onih 85% drvne mase, koja se troši u zemlji. To ne
znači da količinsko smanjenje sirovine za proizvodnju izvoznih artikala
nije isto tako važan faktor za smanjenje obima seča šuma. No pored ovog
opšteg odnosa potrošnje drvne sirovine važan je i odnos po glavnim
vrstama drveta. Iz grafikona se vidi, da je učešće drvne sirovine četinara
za proizvodnju izvoznih artikala od nešto ispod Vi tokom čitavog sedmogodišnjeg
perioda znatno veće od učešća četinara u drvnoj masi jugoslovenskih
šuma — 29% (1947/53-B). Dodamo li tome činjenicu, da će potrebe
četinarskog drveta u zemlji stalno rasti i da je sadanji obim seča
četinarskih šuma veći za Vs od prirasta, onda možemo konstatovati, da
ovako visoko učešće četinarskih proizvoda u izvozu drveta iz Jugoslavije,
pretstavlja problem za sebe. Pogotovu, što je rezana građa četinara u
posleratnom sedmogodišnjem prošeku iznosila Vio vrednosti izvoza Jugoslavije
i bila odmah iza kukuruza, a dosta ispred olova, bakra i duvana,
a pogotovu ispred drugih izvoznih proizvoda, najvažniji izvozni artikl.


Za kretanje posleratnog izvoza drveta karakterističan je i njegov
odnos prema razvoju proizvodnje u sektoru eksploatacije šuma. Podaci


o razvoju eksploatacije šuma, koja je vršena od strane drvno-industriskih
preduzeća a po opštem društvenom planu i kretanju izvoza drveta
na bazi tržnih cena iz II polugodišta 1953 god. je sledeće:
Indeks


seca izvoz


seča izvoz


mil. im miliard. din


1947 6.7 10,1 100% 100%
1948 9.8 20,4 146% 202%
1949 189% 216%


12,2 21,8