DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG D RU ŠT VA HRVATS KE


GODIŠTE 78 APRIL GODINA 1954


IZVOZ DRVNIH PROIZVODA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA


Ing. B. Stamenković


I. Opšte napomene
Z
Z
a izvoz drvnih proizvoda u posljednjih tri i po decenija t. j . od 1919.
god. kada su narodi Jugoslavije bili prvi put organizovani u jednu
državu, karakteristična su tri perioda. Najpre, period vrlo brzog porasta
i visokog izvoza drveta, koji se završio izbijanjem čuvene svetske krize
u 1929 god. zatim, period neravnomernog i znatno smanjenog izvoza
drvnih proizvoda sve do Drugog svetskog rata i najzad, period izvoza
drveta posle Drugog svetskog rata.


Godina 1929, koja je vrlo oštro podelila predratni izvoz drveta na
dva perioda, pretstavljala je ujedno i godinu znatnog smanjenja eksploatacije
najvrednijeg drveta naših šuma (hrast, četinari). Nestajanje šumskih
područja bogatih drvnim zalihama, opšta privredna situacija u svetu
i događaji oko naše zemlje posle 1929 god., odredili su dalji obim izvoza
drveta, a stanje i razvijenost drvnoindustriske proizvodnje njegovu
strukturu.


Pre rata bio je visoko razvijen samo onaj deo drvne industrije u
kome su uz minimalno ulaganje kapitala bili osigurani visoki profiti, a
to je bila pilanska industrija i prerada rezane građe. Slabo je bila razvijena
proizvodnja celuloze u čiji je razvoj bilo potrebno ulagati skupe
investicije, zatim industrija šper ploča u kojoj je pored skupih investicija
trebalo savladati tešku tehniku rada sa bukovim drvetom. A proizvodnja
lesonit ploča, koja je u ostalom svetu bila tek u fazi razvoja, nije
u Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata ni postojala.


Pored toga, privredno nerazvijena Jugoslavija sa niskim učešćem
gradskog i industrijskog stanovništva i slabom kupovnom moći širokih
potrošača nisu omogućavali razvoj finalne drvne proizvodnje. Ovako nasleđenju
strukturu drvne industrije, koja je bila dosta zastarela i jako
oštećena, u kratkom posleratnom periodu i godinama najvećeg prirodnog
naprezanja u pravcu ublaživanja vrlo oštre disproporcije između bazične
i prerađivačke industrije, nova Jugoslavija nije mogla radikalnije promeniti
i pored toga što su prošireni ili podignuti novi objekti za proizvodnju
celuloze, drvnih ploča i drugih finalnih proizvoda. S toga je posleratni
izvoz drveta iz Jugoslavije po obimu i strukturi bio sličan izvozu drveta
iz poslednjih godina pred Drugi svetski rat. Ali, značaj posleratnog izvoza
drveta za privredu Jugoslavije se potpuno promenio, jer su izvozom