DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 4     <-- 4 -->        PDF

drveta i proizvoda drugih privrednih grana omogućeni brza obnova i privredni
razvitak nove socijalističke Jugoslavije i stvoreni uslovi za likvidaciju
zaostalosti naše zemlje.


U daljem razvoju naše zemlje proizvodi drveta zauzeće isto tako
važnu stavku u ukupnom izvozu Jugoslavije. Stoga, a da bi što pravilnije
odredili liniju daljeg izvoza drveta, potrebno je upoznati greške,
uspehe i iskustva u dosadanjem izvozu drveta, naročito iz kratkog ali
vrlo dinamičnog posleratnog perioda.


II. Izvoz drveta u periodu između dva Svetska rata
Izvoz drveta, koji je počeo neposredno po završetku Prvog svetskog
rata (1919 g.) bio u stalnom, dosta ujednačenom i brzom porastu, sve
do izbijanja čuvene svetske krize u 1929 godini. Dalji izvoz drveta iz
Jugoslavije kretao se u okviru privredne situacije u svetu: oštro se
smanjio u periodu depresije, došao u 1932 na najnižu tačku, dizao se i
u 1937 god. kao godini nove konjukture, ali znatno niže nego u doba
najnižeg privrednog prosperiteta dostigao visinu prosečnog izvoza iz perioda
1919/38 godine.


KRETANJE IZVOZA


jhiHoAM» DHVETA U POHODU 13t9-36g.


toilj. dmartj


tm


po vrvdnoaH


/wwe* i9f9´3e-flototcihS


. . /xwvdhoof?


toon


300


Ötstupanje između količina i vrednosti u pojedinim periodima odnosno
godinama proističe iz razlika postignutih cena na svetskom tržištu
a u manjoj meri radi promene strukture izvoza drveta. Naročito je karakteristično
otstupanje u periodu 1924/26 god., kada su političke i ekonomske
prilike i trgovinski odnosi bili nesređeni i cene drvnih proizvoda
nestabilne.


(Za dvadesetgodišnji izvoz drveta između dva Svetska rata tj. za
period 1919/38 god. i pored osetnijih otstupanja u cenama za pojedine godine
i periode i izvesne razlike u strukturi drvnih proizvoda u izvozu drveta,
može se 1937 godina uzeti kao prosecna godina predratnog izvoza
drveta. Ali, za upoređenje posleratnog sa predratnim izvozom drveta bolje
je uzeti 1938 god. kao godinu prilično normalizovane proizvodnje u svetu
i u našoj zemlji, makar je ona bila za 20% niža od prosečnog izvoza drveta
iz perioda 1919/38 godine.


Podaci o izvozu rezane građe, koja je u ukupnom izvozu drvnih proizvoda
učestvovala sa oko 2/3, pružiće nam mnogo bolju sliku kretanja