DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Da li je svijetlo utjecalo na formiranje lika, nije moguće ustanoviti. Na mjestu,
gdje je čempres uzrastao, trebalo bi očekivati piramidalni oblik krošnje kao najpovoljniju
formu obrane od sunčanog svijetla, koje je naročito intenzivno na Hvaru.


Slijedeći važan faktor, koji je mogao utjecati na formiranje krošnje i građe
grana je pojava nasljeđa. Teško se može pretpostaviti, da je ovaj čempres uzgojen
namjerom, da se dobije onakav lik kakav je danas, t. j . da je uzgojen potomak primjerka,
koji se već odlikovao posebnim likom. Iz sjemena opisanog čempresa uzgojili
smo trogogišnje biljke, na kojima se za sada ne opaža bilo kakva promjena:
94,7% su horizontalne, a 5.3% piramidalne forme. Isto tako neki 12-godišnji primjerci
ni po čemu se ne razlikuju od ostalih čempresa horizontalne forme. Ipak
postoji jedna indicija prema kojoj bi se lik čempresa mogao pripisati pojavi nasljeđa.
Zapažena su, naime, dva čempresa, koja likom odudaraju od običnih; jedan u
grupi čempresa pred ulazom u samostan, a drugi stinjak metara prije toga uz lijevu
stranu puta na kamenitom tlu sa rogačima (Ceratonia siliqua). Naročito ovaj drugi


0 i 2 3 4 5 6 7m.


uOcm


SI. 7 — Presjeci grane br. 1. — Orig.


primjerak ima tendenciju širenja nisko položene krošnje i razvoja hiponastičkih
grana. Oba primjerka su manjih dimenzija nego opisani i sigurno mlađi. Ovaj slučaj
bi možda mogao ukazati na pojavu nasljeđa u jednoj ekstremnoj formi, koja se očitovala
na našem čempresu.


Starost čempresa nije bilo moguće odrediti. Tragajući u tom pravcu možemo
skoro sa sigurnošću postaviti maksimalnu moguću starost od 490 godina, t. j . od
datuma gradnje samostana. Druga je, vjerojatnija postavka za starost od oko 350
godina. Näinle, godine 1574. samostan je bio obnovljen nakon turskih razaranja.
Izgleda, da je tek nakon tog datuma bila podignuta terasa na nasipu i uređen mali
vrt, u kojem se sada nalazi čempres. Ta starost ili još nešto manja, poklapala bi se
i sa boravkom Rossellija na Hvaru. U poredbi sa drugim čempresima, na kojima je
mjeren godišnji prirast, imao bi daleko manju starost. Tako na primjer, u odnosu
na poznati Michelangelov čempres u Rimu (god. debljinski prirast 4.66 mm) imao
bi starost od nepunih 130 godina. Pretpostavljamo ipak, da je njegova starost veća,
prvo iz razloga, što mu je razvoj vjerojatno bio ometan pomanjkanjem vrha, a zatim
plitkim tlom i kamenom podlogom. Osim toga F. Petter pred 100 godina spominje
ovaj čempres kao stari primjerak, koji je svojom krošnjom prekrio čitavu terasu:


197