DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 49     <-- 49 -->        PDF

bismo ovaj program mogli izvršiti u deset dana, krenuli smo na put autobusom.
Ekskurziju je vodio prof. dr. Ivo H o r v a t. Osim naših nastavnika pozvani su i
drugovi iz operative, čijem razumijevanju i pomoći moramo u mnogome zahvaliti
za uspjeh i ostvarenje ekskurzije. Od operative bili su prisutni: Ing. T. Bikčević ,
upravitelj srednje drvarske škole Zagreb, Ing. M. Butković , direktor šumskog
gospodarstva Nova Gradiška, Ing. N. Goger , direktor Instituta za drvno industrijska
istraživanja Zagreb, Ing. D. Ham, suradnik Instituta za drvno industrijska
istraživanja Zagreb, V. Lončar, savjetnik Zavoda za planiranje NRH, Zagreb, Ing.


T. L u c a r i ć, tehnički direktor DIP-a Novoselec-Križ, Ing. A. Šerbešić , šef Projektnog
biroa drvne industrije Zagreb, Ing. N. T o m š e, pomoćnik- upravitelja šumske
manipulacije Bosanski Novi, Ing. T. T r a n g e r, šef građevinske sekcije DIP
Delnice.
SI. 1 — Stovarište i bazen za trupce na pilani u Donjem Vakufu. — Orig.


Put nas je vodio preko Siska, Kostajnice, Bosanskog Novog za Prijedor ,
gdje smo se zaustavili da pregledamo tvornicu celuloze. Bio je to naš prvi susret
sa pogonom te vrste. Tvornica je podignuta 1949 godine, no isva postrojenja još nisu
dovršena. U gradnji je i nova kuhaona sa 5 kuhača, koja će imati kapacitet 30.000
tona godišnje. Tvornica prerađuje smrče i jelovo celulozno drvo, koje se dobavlja
uglavnom iz grmečkog i drvarskog bazena. Tvornica danas proizvodi samo normalnu
celulozu, t. j . onu, koja sadrži do 5% lignina. Da bi mogla izrađivati finu t. zv. mekanu
celulozu, koja se upotrebljava za najfinije papire i nitrocelulozu (eksplozivi,
lakovi) potrebno je odstraniti daljnje količine lignina. U tu svrhu gradi se postro


jenje za alkalizaciju (mercericiju) i bijeljenje. Sulfitna lužina se ne koristi (osim


za polijevanje cesta), već se otpušta u obližnju rijeku Sanu, gdje zagađuje vodu i


uništava ribu. Da bi se to spriječilo, tvornica je izgradila zaobilazni kanal oko Pri


jedora. U ovom kanalu otpadna voda se neutralizira prije dolaska u Sanu. Celuloza


je polufabrikat, koji odlazi na daljnju preradu u tvornice papira. U budućnosti pred


viđa se u blizini izgradnja jedne takve tvornice. U Prijedoru našoj ekskurziji pri


družio se ing. J. P a š a 1 i ć, savjetnik za planiranje NRB i H, koji nas je pratio


kroz čitavu Bosnu i bio nam svojim bogatim iskustvom i poznavanjem drvne indu


strije Bosne mnogo od pomoći. Iz Prijedora krenuli smo za Sansk i Most , gdje


je izgrađena u novije vrijeme moderna pilana. Pilana se alimentira iz grmečkog


bazena. Prema procjeni šumarskih stručnjaka grmečki bazen bi uz racionalno po


199