DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 52     <-- 52 -->        PDF

vode, laboratorije, zbirke i učionice, a zatim uz pratnju članova fakulteta pošli u
Narodni Muzej.


U ponedjeljak ujutro krenuli smo u Foču . Cilj nam je bio da vidimo »Sutjesku
«, novu tvornicu lesonit ploča, koja je dovršena i puštena u probni pogon u martu
1953. godine. Tvornica se nalazi uz pilanu od koje dobiva sirovinu (pilanske otpatke).
Najprije smo pošli da pogledamo dopremu trupaca plavljenjem. Na Drini se izgrađuju
ploveće brane za zaustavljanje trupaca. Do brana trupci dolazi pojedinačno, a ako
ili treba otpremati dalje vežu se u splavi po 20—40 m3. Dužina plavljenja iznosi
42 km. Plavljenje stoji 140—150 din po m3. Cijela sječina pušta se Tarom do Uzlupa,
a od Uzlupa dalje u partijama po 2.000 m3. Osim plavljenjem dopremaju se trupci
i željeznicom. Pilana je velika sa 5 gatera i jednom tračnom pilom. Kapacitet pilane
je 40.000 m3 godišnje. Pili se uglavnom čamovina i nešto bukve. Uz pilanu postoji
i sandučara u kojoj se izrađuju razne vrste sanduka.


Strojevi za tvornicu lesonit ploča nabavljeni su iz Švedske. Kapacitet joj je 6.000
tona izolacionih ploča, a građena je tako da joj se kapacitet može u svako doba povećati
za 6.000 tona izolacionih ploča. Ploče se proizvode po Boija-Jung postupku. Postupak
je kontinuiran. Sve faze rada su mehanizirane, te radne snage treba vrlo malo.
Ovdje nas je dočekao ing. Košta Tabaković , direktor PDI u Foči. Pozdravio nas
i zaželio da drugi puta dođe ekskurzija na duže vrijeme u Foču. Naročito bi bilo interesantno
pregledati sječine i način iznošenja iz šume. Pred veče vratili smo se natrag


u. Sarajevo
na noćenje.
Drugi dan krenuli smo za Mostar. Prije polaska oprostili smo se od našeg stalnog
pratioca ing. J. Pašalića i drugova iz Sarajeva. Na putu do Jablanice pratio nas
je ing. Sergije L a z a r e v. On nam je usput govorio o značenju i potrebi hitnog uređenja
bujica i vezi sa izgradnjom Jablanice . Objekte u Jablanici pokazivao nam
je ing. Č i r k o v i ć. Jablanica je na nas ostavila veoma jak dojam. To je svakako
jedan od najvećih poduhvata u izgradnji naše zemlje. U Mosta r smo stigli navečer.
Dočekali su nas drugovi iz šumskog gospodarstva. Pregledali smo znamenitosti
Mostara i pokusno pošumljavanje u okolici. Pošumljavanje se vrši na padinama
Veleža. Biljke su sađene u etažama, a zastupano je oko 15 raznih vrsta. Pošumljavanje
je vrlo dobro uspjelo. Od Mostara preko Metkovića stigli smo na noćenje
u Makarsku.


Slijedeći dan pogledali smo pokusno pošumljavanje na borovima. Smolari se na
francuski način. Razvila se vrlo živa debata treba li na primorskim kulturama karaktera
parka uopće smolariti. Iz Makarske krenuli smo za Split, a odavde drugi dan
ujutro za Šibenik , gdje smo pregledali stovarište Šipad u luci i utovar građe
u brodove. Noćenje u Zadru. Iz Zadra preko Alana, Sv. Roka, i Titove Korenice stigli
smo na Plitvičk a Jezera . Uz stručno vodstvo upravitelja Nacionalnog parka
ing. T. Š p a 1 j a pregledali smo Plitvice. Ing. Špalj govorio nam je o postanku jezera
i glavnom problemu — izgradnji puteva i hotela kojih ovdje tako rekuć nema.


Večera je iskorištena" da bi se u razgovoru povukli zaključci ovog našeg puta.
Ekskurzija nam je donijela mnogo koristi. Naročito zbog toga što su pored naših
nastavnika bili prisutni i drugovi iz operative, što do sada nije bio slučaj. Ova ekskurzija
treba da služi kao uzor, po svome sadržaju, izboru puta i organizaciji. Uspjehu
ekskurzije mnogo je doprinijela i izvrsna organizacija drugova iz NRB i H koji su
nas svagdje srdačno dočekali. Za vrijeme drugarskih banketa i zakuski koje su nam
priređene u svakom mjestu, nastavljen je razgovor o stručnim´ pitanjima. Tom prilikom
čuli smo ponovo mnogi interesantan podatak o drvnoj industriji Bosne, koja je
zaista velikim koracima krenula naprijed. Nas mladih najviše se dojmila ispravna
personalna politika koja se vodi u drvnoj industriji NRB i H da se mladi visoko kvalificirani
stručnjaci postavljaju na sve pogone drvne industrije, što im omogućava daljnji
razvoj i usavršavanje. To nas je ispunilo nadom da su radna mjesta još i za nas
osigurana.


Nada Furlan