DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Kako su uticali događaji na izvoz drveta iz Jugoslavije i kakvo je
bilo učešće najvažnijih uvoznika našeg drveta u dvadesetogodišnjem
predratnom periodu vidi se iz sledeće tabele:


Zemlje do 1929 1930/35 1936/38 1919/;
Italija 58°/o 50% 18% 490/0
Engleska 3 5 18 6
Nemačka 3 _- 4 19 6
Ostale zemlje 36 41 45 39
Ukupn o 100% 100% 100% . IOO0/0


Među ostalim zemljama najvažniji uvoznici našeg drveta bili su:
Mađarska, Grčka, Francuska, španija i zemlje Sredozemlja, naročito Severne
Afrike.


Po najvažnijim grupacijama proizvoda odnos vrednosti je u predratnom
periodu bio sledeći:


proizvodi eksploatacije šuma 29%
rezana građa 63%
ostali proizvodi drvne industrije 8%


Znači, da su proizvodi eksploatacije šuma i rezana građa činili preko
9/10 vrednosti izvoza drvnih proizvoda prema manje od 1/10 ostalih artikala
(prerađeno drvo i finalni produkti).


Učešće drvnih proizvoda u ukupnoj vrednosti izvoza Jugoslavije u
periodu 1919/38 god. iznosilo je 19% po vrednosti i 37% po količini ili
zaokruženo 1/5 po vrednosti i nešto preko 1/3 po količini.


III.
Situacija na evropskom drvnom tržištu i u Jugoslaviji posle Drugog
svetskög rata i uticaj konjunkture na cene drvnih proizvoda
Delanjem i intervencijom međunarodnih organizacija (UNRRA, Međunarodna
banka za obnovu i razvitak, Maršalov plan, Ekonomska komisija
za Evropu i dr.) međunarodna razmena posle Drugog svetskog rata
dobij a široke razmere. Time je omogućena brza obnova Evrope i njen
privredni razvoj u prvih pet posleratnih godina. Posle toga, a po izbijanju
Korejskog rata u 1950 godini, dolazi do sve jače potražnje naročito
strateških sirovina što je imalo velikog uticaj a na porast cena, koje su
se do pred kraj 1951. godine brzo ili za neke proizvode vrlo brzo dizale
i na prelasku iz 1951 u 1952 god. dostigla najviši nivo u posleratnom
periodu. Od tada one padaju, slabije ili jače, da bi se na početku 1953
godine stabilizovale na nivou cena pred Korejski rat (ugalj, razna goriva,
tekstilne sirovine i dr.) ili bile još uvek više od tadašnjih. Dalji razvoj
događaja u svetu tokom 1953 godine sa znacima poboljšanja političke
situacije, dovodi do novog pada cena, koji zbog intervencije najmoćnijih
svetskih država, prvenstveno SAD- nije sve do pred kraj 1953 god. uzeo
one razmere, koje su se pre toga nagoveštavale.


Posleratna spoljna trgovina drvetom kretala se uglavnom u okviru
međunarodnih događaja a samo u izvesnim periodima zavisila od prilika
na drvnom tržištu Evrope. Tako su na primer drvni proizvodi kroz čitav
posleratni period, sem kratkotrajne depresije u 1952 god., bili vrlo ko


156