DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 7     <-- 7 -->        PDF

njunkturni. Ovo radi toga, što je posleratna evropska drvno-industriska
proizvodnja bila niža od predratne, a proizvodnja ostalih privrednih grana
(ugalj, željezo, građevinski materijal i dr.) uvek nedovoljna da pokrije
rastuće potrebe. Pored toga, def icitnost Evrope u drvetu i devizne teškoće
uvoznih zemalja, da ga nabave od vanevropskih proizvođača održavale su
ovakvo stanje i nadalje.


Za stanje na drvnom tržištu i kretanje cena i njihov odnos za najglavnije
vrste drveta najkarakterističniji je period između 1950 i 1953
godine. Sve do 1950 odnos cena tvrdog i mekog drveta bio je u korist
tvrdog, uzimajući u obzir odnose cena iz predratnog perioda. Međutim,
pojavom Francuske, koja je posle velikih požara iznela na evropsko drvno
tržište u 1950 i 1951 godini veće količine tvrdog drveta, dolazi do pada
cena ovih proizvoda, i to u onom periodu kada one za meko drvo i proizvode
ostalih privrednih grana rastu i to vrlo brzo. Pad cena tvrdog
drveta, već od početka 1951 ubrzan i pojavom vanevropskih proizvođača
kao i smanjenjem proizvodnje robe za potrebe širokih potrošača produžio
se sve do početka 1953 godine, posle čega cene ostaju na približno istoj
visini, sve do pred kraj 1953 god., kada su nešto skočile. Međutim, cene
mekog drveta su u ovöm periodu jako oscilirale, što se može videti iz
grafikona, dobij enog na osnovu prodajnih cena, koje su naša izvozna preduzeća
postigla na engleskom i talijanskom drvnom tržištu (fob standardni
asortiman).


canoscsm


REZANE GRAĐE UPER/ODU /SS0-S3


dolom/m


*-^-T 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 P 1 1 1


1950 1951 1952. 1953 g.


-im3 n grade ćeh´nang.
ifcrrčr.grade bukve
____ 7/3/77* n grade /rasta.


Kao što se iz podataka grafikona vidi, cene mekoj rezanoj građi
skočile su za godinu i po dana za oko 50%, da bi posle ograničenja uvoza
drveta u Englesku (na početku 1952) pale za oko 25% i ponovo se pred
kraj 1952 godine digle na nivo najviše dostignutih cena u posleratnom
periodu. Već u 1953 god., odnos cena za pojedine vrste drveta i proizvode
usklađuju se & izuzetkom cena za celulozno drvo četinara, koje su u toj
godini bile znatno niže od normalnih.


Stanje na evropskom drvnom tržištu i izvoz drveta iz Jugoslavije


nije imao uticaja na situaciju domaćeg tržišta sve do 1952 godine, jer