DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 8     <-- 8 -->        PDF

su obim proizvodnje, cene i raspodela drveta bili planom određeni. Međutim,
uvođenjem novih privrednih mera i novonastalom situacijom u
1952 i 1953 god., prilike se menjaju. Ograničenje uvoza drveta u Englesku
u 1952 god., pored smanjenja investicionih radova u zemlji i znatnog
učešća lokalnog sektora u trgovini drveta, dovodi prvi put posle rata do
zaliha koje su veće ili znatno veće od normalnih, naročito za tvrdo drvo.
Prvi put posle rata došlo je kod nas do veće ponude nego što je potražnja
za znatan broj drvnih proizvoda. Ali oživljavanjem spoljne trgovine
već na početku 1953 god. i smanjenjem seča šuma u toj godini višak
zaliha sviju drvnih proizvoda se brzo smanjuje, izvoz drveta vrlo brzo
razvija r za domaće potrošače ostaju manje ili znatno manje količine
drveta nego u prethodnoj godini. Stoga, u prvoj polovini 1953. godine
dolazi do skoka cena onih drvnih proizvoda, koji se u većoj meri izvoze
i daljeg vrlo brzog porasta cena za proizvode mekog drveta, koji je za
nepunu godinu dana iznosio oko 1/3. Nasuprot ovome, cene drvnih proizvoda
koje se pretežno troše u zemlji ostale su tokom 1953. god. gotovo
nepromenjene.


IV. Izvoz drvnih proizvoda i njegov odnos prema ukupnom izvozu
Jugoslavije,
drvno-industriskoj proizvodnji i sirovinskoj bazi u periodu
između 1947/53 godine


Brzom obnovom drvne industrije u 1945 i 1948 god. stvoreni su
uslovi, da se već u 1947 god. počne sa izvozom drveta. (Ustvari i u 1945
i 1946 god. je izvoženo drvo, ali su te količine bile male. Tako je u 1945 g.
izvezeno 115 tona u vrednosti od 154 hilj. dinara, a u 1946 god. 24 hilj.


KRETANJE IZVOZA
DRVMH PHO/ZVODA UPEMOOU
1!»7-S39.


1$*S 13 S> St SZ 19S3 y.


. po tržnim obfti.cenama /z -f93&g.


-po reo/izovanim izvoznim cenamo.
- —— po kotćini
tona u vrednosti od 197 hilj. dinara. Broj izvezenih artikala je bio mali
i poticao je iz ranijih zaliha: rezana građa hrasta, bukve, jasena i četinara,
furnir, parket, ćumur i štavila). Od 1947 pa tokom 1948 god., izvo-s
se naglo penje i u 1949 god. dostiže najviši nivo u posleratnom periodu