DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 10     <-- 10 -->        PDF

rima šume Verneuil , ali nažalost nije bila tako jaka, da bi izazvala
opadanje zaraze u većini žarišta pariške oblasti.


što se tiče borovog četnjaka, retrogradacij a uslijed epizootije može
trajati 2 godine; u posljednje vrijeme pristupili smo ustanovljenju geografske
rasprostranjenosti ove bolesti (21).


Mi se orijentiramo sada prema ekološkom studiju poliedrije i bakterioza
radi praktičnog interesa, koje bi ove bolesti mogle imati u budućnosti,
ako se može generalizirati tehnika upotrebe, koju je isprobao
Bird (8) na Neodiprion sertifer.


IV. ODREĐIVANJE VREMENA KEMIJSKE INTERVENCIJE
Periodi intervencije određeni su u ovisnosti od etologije štetnika i
njegove osjetljivosti na otrove, držeći u vidu maksimalno čuvanje prirodnih
neprijatelja.


Ovdje ne ćemo govoriti o izbora insekticida, o tom ćemo govoriti
kasnije.


1° Općenito je poznata osjetljivost gusjenica leptira u mlađim stadijima.
Krivulja senzibiliteta opada sa starošću mnogo više nego kod
larva Goleoptera. Naši laboratorijski pokusi pokazali su nam, da je kod
Melaso m a-e popul i L. letalna doza l°/o HCH preparata na jedinici
površine 4 puta veća za larve 4. nego za one 1. stadija. Tretiranja se moraju
dakle provesti za vrijeme prvih gusjeničnih stadija (1. i 2.) i po
mogućnosti u momentu prvog presvlačenja.


2° E t o 1 o g i j a štetnika.


Kod hrastovog četnjaka gusjenice izgrađuju gnjijezdo tek u 5. stadiju,
kod Th. pitvocam p a-e, one se zaštićuju već od početka svoga
postojanja i svilene niti postaju znatno deblje koncem 2. stadija. Imajući
u vidu ono što smo prije rekli, mi smo praktično u oba slučaja upućeni
na intervenciju prije trećega stadija.


S druge strane, da zahvatimo čitavu populaciju štetnika, tretiranje
se mora izvesti prije svršetka eklozije; taj period dakle pada između
konca eklozije i početka trećeg stadija.


Procjena dužine ovoga perioda za svaku vrstu određena je zahvaljujući
slijedećim opažanjima:


Za Th. processionea-u eklozija traje nekoliko dana; mlađe gusjenice
potpuno oblikovane već ujesen provedu zimu u jajima, koja napuštaju
gotovo istodobno. U oblasti Chervieres-a, gdje smo vršili pokuse 1951.
godine, eklozije su bile od 15. do 20. aprila. Ovi datumi važe za cijelu parišku
oblast.


Što se tiče presvlačenja od 2. na 3. stadij, ono. pada oko 16. maja;
to nam daje jedan teoretski period mogućnosti efikasnog suzbijanja od
25 dana i intervenirajući u periodu najveće osjetljivosti gusjenica u momentu
prvog presvlačenja, sigurni smo, pod uslovima dobre tehnike rada,
da ćemo postići cilj.


Kod Th. p i t y o c a mp a-e, naprotiv, eklozije su mnogo razvučenije;
u krajevima kod Lunel-a (Herault), gdje smo izveli prve pokuse 1951., one
su bile između 5. i 26. rujna. Ta se činjenica tumači dijelom zbog toka
izlaženja leptira, koje se proteže kroz dulje vrijeme, dok se jaja razvijaju
bez faze mirovanja. Prva presvlačenja drugoga na treći stadij podaju u
vrijeme poslije konca eklozija. U Lunel-u drugo presvlačenje počinje 28.