DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 12     <-- 12 -->        PDF

1° šumska klimatologija


Veliku važnost predstavljaju dnevne i dobne varij acij e temperature,
a osobito premještanje zračnih masa i priroda zračnih struja.


Općenito uzevši amplituda termičkih fluktuacija manja je u šumi
nego iznad obrađenih polja, a naročito u slučaju gustih sastojina sa potpunim
sklopom. Termički maksimum na početku dana redovno se premješta
prije listanja od vrhova krošanja prema tlu, zatim od vrhova krošanja
prema sredini stabla poslije listanja. Navečer je ova pojava obrnuta,


f 0,100 0,200 m mg/cm2


Qu.


Pig. 6. Mortalite de la Processionnaire du Pin (en trait epais) et du Hanneton (en
trait fin) en fonction du depot de poudre au 4eme jour (a Q = 0,050 mg/cm2 correspodent
les quantites reelement deposees sur le feuillage d´apres des travaux non
publies de Viel et Grison).
Sl. 6. Mortalitet borovog četnjaka (puna crta) i hrušta (tanja crta), koji ovisi o
količini taloženog praha, četvrti dan nakon tretiranja (Qu = 0,05 mg na lem2 odgovara
količinama stvarno deponiranim na lišće); prema neobjavljenim radovima Viela
i Grisona.


pojačana još evaporacijom i transpiracijom lišća. Tako je prema SELTZERU
polovinom svibnja oko 5.30 h kod jednog hrasta od 12 m zabilježena
razlika od 3,8° C između 1.45 m i 9,20 m iznad tla (sl. 5).


Poslije zalaska sunca, postepeno ohlađenje od krošanja prema tlu
uzrokuje »šumski povjetarac« koji puše iz šume prema okolici; on može
dostići brzinu od 1 m/sek i osjeća se stotinjak metara od ruba šume. Pri
izlasku sunca događa se obrnuto zbog ranijeg zagrijavanja vrhova stabala.


Ovim termičkim pojavama dodaju se i one, koje rezultiraju iz posebnog
položaja šume; na visoravnima, stranama, dolinama i brežuljkastim
terenima, mogu se dodati druga zračna strujanja, kao i ona koja su vezana
na režim vjetrova.