DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ova opća razmatranja ne mogu se uvijek primjenjivati na mnogobrojne
posebne slučajeve kem. intervencije za koje bi trebalo vršiti precizna
opažanja. Jasno je, da između svih uslova pod kojima se vrši suzbijanja,
klimatološki nam uslovi zadaju najveće poteškoće.


2° Priroda insekticida.


Izbor insekticida za tretiranje šuma mnogo je ograničeniji nego u
poljoprivredi: produkt se mora upotrebiti kada je insekt u najosjetljivijem
stadiju, i mora biti što je moguće manje trajan, ako se radi o sintetičnim
insekticidima. Njihova upotreba, koja se sve više i više uopćava
mora se u šumi podvrći strogim higijenskim odredbama, čak ako isklju


.i-j


<0
CL


quantite minima erficace


distances


Fig. 7 Depots de poudre en fonction des passages de I´appareil. Fig. 7 a: poudrage
theoriquement tres satisfaisant. Fig. 7 b: poudrage avec axces dans les zones de pas


sage et insuffisances dans les bandes intermediaires.
SI. 7. Taloženje praha kao funkcija hoda aparata SI. 7 a: Zaprašivanje teoretski
zadovoljavajuće SI. 7 b: Zaprašivanje sa smetnjama u radnim zonama i nedovoljno


na prelaznim linijama.


čimo jake otrove, kao estere fosforne kiseline, insekticidi kao DDT ili
HCH mogu imati dugotrajne učinke, što ne treba a priori zanemariti.


Fosforni sistemični spojevi bili su primjenjeni u Italiji protiv borovog
četnjaka. Utvrđeno je da se to sredstvo koga su biljke apsorbirale
može ponovo pojaviti :u kapljicama koje lišće transpirira, i može djelovati
na mlade larve slijedeće generacije. Ako je to zaista tako, tretiranje
bi moglo imati nepredviđene posljedice za mnogobrojne vrste biocenoze.


Da bi se ovo izbjeglo treba odrediti prethodnim pokusima sredstvo,
koje je specifično najaktivnije, vodeći računa o uslovima primjene i formi
u kojoj će biti upotrebljeno. Usprkos izvjesne sličnosti reagiranja neke
grupe insekata, svaka vrsta može imati veću ili manju osjetljivost s obzirom
na razne otrove.


Mi smo zajedno sa VIEL-OM u studiju o DL 50 (22) pokazali da je
protiv larva Lepidoptera općenito DDT efikasniji nego jednaka količina
aktivne materije HCH po jedinici površine. Grafikom (si. 6) pokazuje to


219