DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

stva. Zatim se kod tretiranja kontrolirala stvarna vrijednost taloga u vezi


računa također o specifičnosti insekticidnog djelovanja pojedinog sred


sa načinom tretiranja (polaganje pruga) s jedne strane i rasporeda tre


tiranog lišća sa druge strane.


U svim slučajevima primjene insekticida, taloženje nije jednolično


i ako se uzme u obzir način tretiranja u kulturi sa bilo kakvim aparatom,


nejednoličnost se može prikazati sinusoidom (si. 7a, 7b). Tretiranje će


uistinu biti nepotpuno, ako os minimalne djelotvorne količine siječe sinu


soidu: to je bio slučaj kod operacije koju je naveo Viel (si. 8). (41)


VI. KONTROLA USPJEHA TRETIRANJA
Upravo smo rekli da je uspjeh, pored mnogih drugih faktora, ovisan
o količini stvarno staloženog sredstva. U svim pokusnim radnjama, prva
kontrola odnosila bi se na određivanje ove količine a ona se može ustanoviti
tako, da se papir, staklena ploča ili platno poznate površine, na koju
je palo sredstvo, podvrgne kemijskom ispitivanju dozaže, ili ispita u laboratoriju
na tekst-insektima
čiji mortalitet (vrijeme i
omjer) dopušta da se ocjeni
vrijednost sredstva.
Da bismo ocijenili djelotvornost
sredstva ili primjene
kem. intervencije sa
datim sredstvom, možemo
procjeniti mortalitet dobiven
bilo na populacijama
insekata koji se nalaze prirodno
u području koje proučavamo,
bilo na insektima
koje smo uzgajali.


Prvi način dopušta
nam da upoznamo rezultat
tretiranja sa agronomskog
gledišta. On pretpostavlja
bezuvjetno upotrebu statističkih
metoda da se ocijene
populacije i nsj^
kata prije i poslije
tretiranja. Može
se pristupiti direktno izbrojavanju
insekata ili indirektno
pomoću jedne količine
koja je funkcija ovoga
broja individua (na pr. »koprometrijska
« metoda, koju
su upotrebljavali njemački
šumari) (42). Ovaj način


Flg 9- Mise en place des Perches


ima taj nedostatak da se ne´ portant les tests


de™nt™le


može primjeniti kod pret-q q p . ,. .


S 9" Postavl^e mot n°Se teSt


hodnih pokusa prije nor-´0$^e ^