DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 21     <-- 21 -->        PDF

U tom kraju našli smo mnoge Chalcidide, a među njima: Habrocytu s
obscurus Dalm. i C o.n o m o r i u m eremita Foerst, koji su moguće
paraziti četnjaka; Pachyneuron formosum Walk, parazit
Sirphyda, kao i parazite ušiju (Anaphes vulgaris Walk) i štitastih
ušiju (Phaenodiscus aenus Dalm. jednoga Microterys-a i t. d.).
Treba još navesti Bethylide (Bethylu s sp.) ;
Većina vrsta bila je zastupljena sa više desetina individua na površini
na kojoj su ih sakupljali. Iako ne možemo ništa određena zaključiti na


Fig. 14. Appareil fumigene continu et mobile.
SI. 14. Pokretni fumigator sa kontinuiranim pogonom.


temelju ovih nekoliko opažanja, zanimljivo je podvući velik riziko u pogledu
korisnih insekata, kad su oni u punoj aktivnosti u momentu tretiranja.
To je bio slučaj za veliku većinu vrste sakupljenih u Lunel-u
1951. god.


VIII. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
Aktuelne okolnosti pružile su nam priliku da proučavamo jake gradacije
četnjaka T. processionea L i T. pityocampa Schiff., sa ekološkog
i biocenotskog stanovišta sa ciljem, da utvrdimo uslove kemijske intervencije.
Ali nije moguće odvojiti tu borbu od širokog prirodnog okvira u
kome se ona odvija, i prema tome potrebno je proširiti što je više moguće,
prema neznatnim sredstvima kojima raspolažemo, domenu naših
ekoloških istraživanja.
Ova istraživanja zahtijevaju mnogo vremena i stalnu strpljivost kod
opažanja, prije nego se može protumačiti samo jedan dio biocenotske regulacije.
Mi bismo naročito želili da dademo prilog tumačenja ovih pojava.