DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 27     <-- 27 -->        PDF

korom, koja je suha. Na mlađim stablima rak rane su često pokrivene, pa
se na deblu izvana vidi samo mjestimično nadignuta ili upala kora. Otvorene
rak rane na mladim stablima često se nalaze na onim mjestima gde
je deblo čišćeno od grana.


Ispod rane vidi se obično natrula bjeljika. Trulež je mrka prizmatična.
Na poprečnom presjeku debla vidi se da je kod novijih rak rana
trulež u horizontalnom smjeru prodrla samo nekoliko, centimetara. Kod
starijih rana trulež je već zahvatila čitavo deblo. Po broju godova na rubu
rane vidi se da stablo može rasti sa rak ranom više godina.


Na jednom stablu obično ima više takvih rak rana. One su raspoređene
uzduž debla od panja pa i na jačim granama u krošnji, a rjeđe
obuhvataju čitavo deblo. Na tim je mjestima deblo veoma zadebljalo.
Bolesna stabla imaju rijetku krošnju. Neka bolesna stabla su suhovrha
ili već sasvim suha.


Na manjem broju bolesnih stabala vide se na ranama bijela plodišta
gljive Peria vaporiria Pers. Na drugim bolesnim stablima na panju vide
se plodišta gljive Fomes fraxineus (Bull.) Fr. Te gljive su vjerojatno


IntenzitetTabela br. 1


Površina
Odj.i ots. otseka
ha


1, d 1,36


3. n 0,30
1. lj
2. i 2,06
1. a
1.
b
2. a
3. a 19,25
1. c 4,87
zaraze u bagremovim sastojinama šume »Ostrvo«


Primerna
povr. u °/o
površ otseka


12


13


17


13


21


Od ukupnog br. stab. °/0


U


Starost


debljinskom


sastojine
sa rak


razredu


god.


ranama


cm
10—20 8,3510 20—30 33,3
prosečne 9,0
10—20 12,0


12


prosečno 12,0
10-20 18,7
20—30 23,2


20


prosečno 19,6
10—20 6,25
20—30 21,2
30—40 42,0


25 40—50 60,0
prosečno 13,6
10—20 13,3
20—30 37,4
30 30—40 59,5
40—50 66,6
prosečno 28,8


sa rak
ranama i
natrulih


| 5,0
33,3
5,7


;


17,6
23,2
18,7


4,35
18,1
39,5
30,0
11,1
10,5


30,4
50,8
66,6
23,7
233