DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 46     <-- 46 -->        PDF

betrieb höchster Wertleistung. (Prvo izdanje 1934., drugo 1936., a treće, prošireno
i prerađeno 1942. g.). Prikaz tog djela vidi u Š. L. 1952. str. 122—126).
Kao profesor, odgojio je generaciju valjanih šumara, na koje je utjecao visokom
ličnom etikom, jasnim mislima i čistoćom jezika i vladao njime kao malo koji nastavnik.


I pored svih svojih nesvakidašnjih intelektualnih osebina, profesor je Schädelin
cijenio čovječnost više od znanja, a duševnost više od intelekta. Zato nas i ne čudi, da
je opću obrazovanost stavio iznad stručnog znanja. Rezultatima svog naučnog rada,
kome je prof. Schädelin posvetio sav svoj život, zadužio je čitavu šumarsku struku
i mi mu dajemo dužno poštovanje ne samo kao vanrednom stručnjaku, nego i humanom
čovjeku. Đ. K.


SAVJETOVANJE *0 SLUŽBI UREĐIVANJA ŠUMA U NR HRVATSKOJ


Prije Drugog svjetskog rata vladalo je na području NR Hrvatske pravo šarenilo
u pogledu vlasništva nad šumama. Tu je bilo šuma državnih, imovnih općina,
zemljišnih zajednica, crkvenih, velikih i malih privatnih posjednika, gradova, općina,
banaka i poduzeća. Granice šuma tih raznih vlasnika bile su izmiješane do apsurda.
I gospodarske osnove tih šuma predstavljale su šarenilo, jer su radi zaštite interesa
svakog od tih vlasnika, rađene po raznim načelima.


Pobjedonosni socijalizam´ izmijenio je poslije rata privrednu strukturu ranije
države. Time je i kod šumarstva i šumske privrede nestalo ranijeg šarenila u vlasništvu.
Sve navedene šume, osim zadružnih i malih privatnih šuma, proglašene su općenarodnom
imovinom.


Ova vlasnička promjena izazvala je potrebu što bržeg sastava novih gospodarskih
osnova za sve šume općenarodne imovine na načelu, da one u granicama svojih
prihodnih mogućnosti pruže narodu, odnosno zajednici, što veće koristi. Radi toga je
Petogodišnji plan 1947—1951. predvidio na području NR Hrvatske inventarizirati
1,200.000 ha šuma a urediti 800.000 ha.


Do polovice 1948. god. postojala je kod Ministarstva šumarstva centralna taksacija,
koja je izvršila inventarizaciju od 2,451.126 ha šuma i šumskog zemljišta a počela
je i sa radom na sastavu novih gospodarskih osnova. Kako je u početku Petogodišnjeg
plana prevladalo mišljenje, da će služba uređivanja šuma, decentralizirana
po šumskim gospodarstvima, dati bolje rezultate, to se uređivanje šuma po Petogodišnjem
planu počelo od druge polsvice 1948. god. vršiti sa službom uređivanja šuma,
decentraliziranom po šumskim gospodarstvima.


Do konca 1952. god. predložene su na odobrenje gospodarske osnove samo za
3 gospodarske jedinice u ukupnoj površini od 17.037 ha.


Ovakav rezultat prisilio je u početku 1953. god. Upravu za šumarstvo u Državnom
sekretarijatu za poslove narodne privrede, da dosadašnji rad službe uređivanja
šuma podvrgne analizi, kako bi uočila dobre i slabe strane današnje službe i postavila
takovu organizaciju i metode rada, po kojima bi taksacija postala produktivnija,
kvalitetnija i jeftinija.


U prvom redu Uprava je prikupila podatke o dosada izvršenim radovima.


Dosada se još nigdje ne uređuju privatne i zadružne šume, kojih u NR Hrvatskoj
ima oko 514.453 ha, jer šume općenarodne imovine imaju prvenstveno. To je
posve razumljivo.


Po stanju koncem 1953. god. dovršeni su kod pojedinih šumskih gospodarstava
za šume općenarodne imovine svi terenski radovi, a dovršavaju se i kancelarijski radovi
na ovim površinama:


1. Š. g. Bjelovar od površine 139.422 ha na 83.381 ha ili 59,8%
2. „ N. Gradiška „ 143.992 „ „ 84.151 „ „ 58,4%
3. „ Vinkovci „ 107.313 „ „ 39.523 „ „ 36,8%
4. „ Zagreb „ 206.864 „ „ 61.843 „ „ 30,0°/o
5. „ Rijeka „ 252.109 „ „ 63.327 „ „ 25,1%