DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Pomanjkanje podesnih kancelarijskih prostorija, naročito za crtaonice. Kod nekih
gospodarstava je cijela taksacija smještena u 2 sobice, negdje u jednu jedinu oveću
sobu.


Postoji ozbiljan manjak potrebnog taksacionog pribora i geodetskih instrumenata,
visinomjera, Presslerovih svrdala, pantografa, planimetara, aparata zä umnožavanje
i t. d.


Mnogo puta se iskusnije osoblje taksacije, a katkada i sve osoblje taksacije,
upućivalo na poslove izvan taksacije.


Osoblje taksacije, i to ono iskusno, stalno radi i poslove, koji su doduše u nekoj
vezi sa taksacijom, ali koje — bez ikakove štete po sastav uređajnih elaborata —
može raditi drugo stručno osoblje šumskog gospodarstva. Na pr. poslovi zaštitnih
šuma, zamjena zemljišta, krčenja šuma i si.


Različiti postupci i nesigurnost kod donošenja odluka o sastavu uređajnih elaborata,
o formiranju gospodarskih jedinica obzirom na veličinu te na podmirenje industrije
odnosno lokalnih potreba, o smjernicama budućeg gospodarenja, o ophodnji,


o utvrđivanju etata obzirom na održavanje potrajnosti uživanja u okviru šumsko privrednih
područja i oblasti, i si.
Propis Općih uputstava za uređivanje šuma iz 1948. god., da se sve šume jednog
šumskog privrednog područja urede istodobno. To je zasada nemoguće obzirom na
naprijed iznijete uslove rada i obzirom na činjenicu, da u većini šumskoprivrednih
područja prevladavaju šume, za koje ne postoje nikakove gospodarske karte ili postoje
neuporabljive. Radi toga su kod nekih gospodarstava sređeni podaci za neke
gospodarske jedinice čekali, dok se ti podaci ne srede i za ostale gospodarske jedinice
područja, pa su time ti sređeni podaci izgubili na vrijednosti. Neka gospodarstva
su opet išla za tim, da za svoje neuređene šume u svim šumsko-privrednim područjima
najprije sastave temeljne podatke: gospodarske karte, iskaze površina i opise
sastojina.


Kod najviših državnih organa, nadležnih za poslove uređivanja šuma (biv. Ministarstva
šumarstva, biv. Glavne uprave za šumarstvo), bili su uposleni 1—3 stručnjaka,
koji radi velikih kancelarijskih poslova nisu nikad bili u mogućnosti da vrše
u terenu kontrolu i instruktazu. Kod Uprave za šumarstvo i lovstvo biv. Privrednog
savjeta i današnjeg Državnog sekretarijata za poslove narodne privrede re´gulatorne
poslove oko uređivanja šuma i ispitivanje uređajnih elaborata, predloženih na odo
brenje, vrši jedan stručnjak i to uz ostale upravne poslove, koji nemaju veze sa uređivanjem
šuma.


Za cijelo proteklo vrijeme nije održano ni jedno skupno savjetovanje taksatora


o raznim problemima službe uređivanja šuma.
Nakon ovakove analize dosadašnjih uređajnih radova Uprava za šumarstvo i
lovstvo došla je do zaključka, da je neophodno potrebno na jednom savjetovanju svih
taksatora iz NR Hrvatske pretresti razne tehničke, personalne i organizacione probleme
službe uređivanja šuma. Sve to u cilju, da se s jedne strane utvrdi, kako bi ta
služba i uz današnju decentraliziranu organizaciju davala bolje rezultate, a s druge
strane da se ispita, uz kakovu bi drukčiju organizaciju davala još bolje rezultate.


To savjetovanje održano je kod Uprave za šumarstvo i lovstvo na 15—19. II.
1954. sa ovim temama:


1. Tehnički problemi
2. Kadrovi
3. Organizacija
Na savjetovanju su sudjelovali od Uprave za šumarstvo i lovstvo Državnog sekretarijata
za poslove narodne privrede NR Hrvatske ing. Smilaj Ivan stalno, a povremeno
ing. Lovrić Ante, ing. Cvitovac Vjekoslav i ing. Krpan Rudolf.


Od drugova iz šumskih gospodarstava sudjelovali su od Šumskog gospodarstva
»Spačva« Vinkovci ing. Strineka Milan, ing. Tonković Dragan, ing. Bojanin Stevo;
od Š. g. »Papuk« Osijek ing. Benić Josip; od Š. g. »Psunj« Nova Gradiška ing. Loger
Lavoslav, ing. Špoljarić Vladimir; od Š. g. »Garjevica« Bjelovar ing. Drndelić Milan:


254