DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 57     <-- 57 -->        PDF

se ne dovrše elaborati, započeti kod pojedinih gospodarstava. Inventar sadašnjih taksacija
kao i njihovo sadašnje osoblje preuzima Zavod. Novo osoblje postavlja se
natječajem.


Centralizirana služba uređivanja šuma postoji u NR Srbiji, Bosni i Hercegovini
i Sloveniji.


Centralizirana služba ima bez sumnje razne prednosti: osoblje je uglavnom
stalno, ima dosta iskusnih stručnjaka, osoblje vrši samo poslove uređivanja šuma
te se može lakše i bolje u toj službi specijalizirati, kancelarijski radovi mogu se
uspješnije organizirati, moguća je nabava i bolje iskorišćavanje te brza amortizacija
savremenog instrumentarija. Postiže se brža produkcija uređajnih elaborata. A novi
elaborati su danas hitno potrebni u slučaju jedne ili druge organizacije šumarske
službe.


Izrada uređajnih elaborata može se danas još više ubrzati primjenom aerofotogrametrije
i aerofototaksacije, koja zahtijeva skupi instrumentarij i dobro izobraženo
stručno osoblje. To opet može osigurati samo jedna zasebna i centralizirana organizacija
službe uređivanja. I druge napredne države, naročito poslije Drugog svjetskog
rata, vrše uređivanje šuma ovim modernim metodama i to putem centralnih zavoda
za cijelu zemlju.


*


Po svršetku rata šuma je dala veliki doprinos u obnovi porušene zemlje. U doba
obnove u nekim su šumskim kompleksima iskorišćene sve sječive drvne mase, a u
ostalima te su mase osjetljivo načete. Od 1945.—1953. zaključno posječeno je svega
oko 49,000.000 m:i ili godišnje 5,444.000 m3. Prema dugoročnoj osnovi sječa iz 1952.
ukupni godišnji etat se kreće oko 3,600.000 m:i. Uslijed ovih prejakih zahvata snižavao
se šumski fond, koji je već i ranije bio ispod normale. On sada iznosi oko 66°/o
normalnog.


Obzirom na ovakvo stanje šumskog fonda služba uređivanja šuma ima, bez
obzira na organizacioni oblik, neodloživu zadaću, da što prije postavi stvarni dugoročni
plan gospodarenja. Ona ima detaljno obraditi svaku pojedinu sastojinu, od
najmlađe do najstarije, i kod svake sastojine predložiti gospodarske mjere, kojima je
svrha uvećavanje šumskog fonda do njegove normale.


Za hitno i pravilno izvršenje te zadaće nisu dovoljni samo krediti te tehničke,
personalne i organizacione mjere, raspravljene na ovom savjetovanju. Potrebni su i
ljudi, koji su svjesni važnosti ovog posla, koji imaju ambiciju da budu njegovi pokretači
i da u njem sudjeluju, i koji vole šumu.


Ing. Ivan Smilaj


ELEMENTI ČVRSTOĆE ŠPEROVANOG DRVETA


Zahvaljujući susretljivosti Instituta za drvne prerađevine i ljepila u Karlsruhe
(Forschungsinstitut für Holzwerkstoffe und Holzleime) mi smo u mogućnosti, da koristimo
rezultate ustanovljivanja čvrstoće vezanja (Bindefestigkeit) čvrstoće na vlak,
na pritisak i savijanje kod šperovanog drveta. Povrh toga možemo iznijeti nekoliko
glavnih podataka za volumnu težinu, koji će biti od interesa za naše industrije šper
i panel ploča. Međutim unatoč velikog broja izvršenih eksperimenata u navedenom
Institutu (oko 1.200) moguće je u ovom času samo za bukovin u dati jednu donekle
reprezentativnu sliku. Kod ploča su iz drugih vrsta drveta verijabilnosti, nastale
zbog kombiniranja, toliko velike, da ne dopuštaju donošenje opće prihvatljivih zaključaka.


Kod procesa lijepljenja šperovanog drveta treba razlikovati tri temeljna postupka:
uzdužno lijepljenje (Langholzverleimung), koje predstavlja spajanje dviju ploha
paralelno s tokom njihovih vlakanaca; b) čeono lijepljenje (Hinrholzverleimung, StirnfIächenverleimung),
koje se osniva na vezanju odnosno spajanju ploha okomito na tok


263