DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Član 7.


Šume i šumska zemljišta općenarodne imovine ne mogu se dodijeljivati na upravljanje
pojedinim državnim organima, ustanovama i privrednim organizacijama.


Šume i šumska zemljišta općenarodne imovine, koja su bila dodijeljena na upravljanje
i korišćenje pojedinim državnim organima, ustanovama i privrednim organizacijama,
imaju se prilikom osnivanja šumarija uključiti u područje odnosnih šumarija
i predati im na neposredno upravljanje i gospodarenje.


Iznimno od odredbe stava 1. ovog člana Izvršno vijeće Sabora NR Hrvatske
može određene šume i šumska zemljišta dodijeliti na upravljanje i korišćenje pojedinim
državnim organima, ustanovama i privrednim organizacijama.


Član 8.
Za šume u nacionalnim parkovima i šume koje su određene za potrebe nauke
i nastave, propisat će se poseban režim gospodarenja.


Član 9.
Nadležnost narodnog odbora kotara određenu propisima ove Uredbe ima i narodni
odbor grada.
Član 10.
Nadzor nad upravljanjem i gospodarenjem šumama i šumskim zemljištima kao
i nad uzgojem, zaštitom i korišćenjem divljači vrše nadležni republički, organi prema
posebnim propisima.
Član 11.
Ukidaju se rješenja o osnivanju šumskih gospodarstava »Papuk« u Osijeku pov.
br. 914/1950, »Spačva« u Vinkovcima pov. br. 919/1950, »Garjevica« u Bjelovaru pov.
br. 920/1950, »Psunj« u Novoj Gradiški pov. br. 921/1950, »Dalmacija« u Splitu pov.
br. 922/1950, »Šamarica« u Zagrebu pov. br. 923/1950, »Javornica« u Ogulinu pov.
br. 924/1950, »Kapela« u Gospiću pov. br. 925/1950 i »Viševica« u Rijeci pov. br.
926/1950, sva od 20. prosinca 1950. g.
Navedena šumska gospodarstva prestaju s radom 1. svibnja 1954. g. a njihova
likvidacija provest će prema odredbama Uredbe o prestanku poduzeća i radnja (Službeni
list FNRJ br. 51/1953).
Osnovna sredstva ukinutih šumskih gospodarstava raspodijelit će državni sekretar
za poslove narodne privrede
Član 12.
Ova Uredba stupa na snagu danom objavljenja u Narodnim novinama.


Broj: 4870—1954. Predsjednik:
Zagreb, 23. ožujka 1954. g. Jakov Blažević v. r.


POVODOM UREDBE O ORGANIZACIJI


Uredba o organizaciji šumarske službe i Uredba o osnivanju šumarskih inspektorata
na području NRH (Narodne novine br. 15 od 31. III. 1954. g.) stupila je na
snagu danom objavljivanja 31. III, 1954. Time je ujedno završen dugotrajniji period
diskusije oko osnovnih načela organizacije šumarske službe, barem na području naše
republike. Uredbe su prolazile kroz razne faze dozrijevanja, od kojih je gdjekoja prodrla
i u širu stručnu javnost: Dobronamjerne i stručno opravdane opaske su uvažene
i zasada nema razloga bojazni, da ona ne će značiti korak naprijed u daljnjem razvoju
ove važne privredne grane. Naprotiv, smatramo, da je time završen veoma nezgodan
interregnum šumskih gospodarstava, koja su bila osnovana kao privredna poduzeća,
poslovala kao ustanove sa samostalnim finansiranjem, a u posljednjem periodu živjela
od dotacija šumarija. U situaciji u kojoj su šumarije bile osnovne organizacione i


271