DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 66     <-- 66 -->        PDF

obračunske jedinice šumska gospodarstva su defacto ostala bez stvarne legitimacije
i prema šumarijama i prema narodnim odborima. U takvom statusu ona nisu smjela
i dalje da vegetiraju djelujući samo na izvjesnom stručnom polju, u koordinaciji rada
šumarija i kao relejna odnosno S. O. S. stanica.


Obje Uredbe treba promatrati kao jednu cjelinu. Promatrane zasebno one ne
daju odgovor na sva pitanja koja se nameću. Po Uredbi o organizaciji ´Čini nam se,
da je šumarija u tolikoj mjeri prepuštena stručnoj snazi i savjesti njenog upravitelja,
da nehotice mora proizaći bojazan o pravilnom gospodarenju tim osjetljivim i
važnim narodnim bogatstvom. No Uredba o osnivanju inspektorata otklanja tu bojazan.
U stvari, težište stručne pravilnosti u postupku šumama leži na inspektoru
za odgovarajuće područje. On je dužan preispitati konsignaciju stabala, godišnje
planove sječa, pošumljavanja i t. d., pa i vršiti nadzor nad izvršenjem tih radova.
Inspektorati osim toga izrađuju i revidiraju šumsko-uređajne elaborate i vode očevidnost
o šumskom fondu. Istodobno vrše nadzor nad primjenom zakonskih i drugih
propisa i mjera u vezi gospodarenja šumama. Funkcija inspektorata je prema tome
dvostruka. Oni su i organ, i to republički organ vlasti , a istovremeno vrše i sve
najosnovnije privredn e funkcije, upravljanja procesom proizvodnje. Nasuprot
dosadašnjih šumskih gospodarstava, oni su znatno efikasnija instancija, pa se s punim
pravom može očekivati, da će dati i odgovarajuće rezultate u unapređenju šumarstva.


Budući da inspektorati, prema podacima iz Uredbe, treba da budu lišeni suvišnog
administriranja i da budu terenski vrlo pokretni, važno će biti, kakve će propise
o njihovoj organizaciji i o njihovom stil u rada donijeti državni sekretar za
poslove narodne privrede. Osobito se ukazuju kao važna brza transportna sredstva.
Inspektorati treba da budu u začetku već oslobođeni onih opasnosti zbog kojih su
dosadašnja šumska gospodarstva, često s pravom, nosila stanoviti biljeg »operativne
birokracije«.


Šumarije se osnivaju kao ustanove sa samostalnim finansiranjem. Prema 61. 37.
osnovne Uredbe (Službeni list br. 51/1953) mogli bi biti izdani i posebni propisi za
plaće službenika i radnika ustanove, pa bi ovu mogućnost trebalo iskoristiti. Šumarsko
terensko osoblje, obzirom na uslove rada, moglo bi biti tada pravilnije plaćeno
nego što je to bilo do sada.


Šumarije se teritorijalno povinjavaju šumsko-uređajnim radovima, čime se i
dalje daje mogućnost racionalnog poslovanja.


Šumariji je Uredbom omogućeno da izvodi sve one radove, koji se ukazuju
nužnima u savremenom racionalnom gospodarenju šumama (svi dosadašnji projekti
nisu ovo uvažavali).


Konačno, budući da su šumarije vezane na kotareve, to će i sama stalnost osoblja
na šumarijama biti više osigurana nego do sada. Ovo je za pravilno gospodarenje
veoma važna činjenica. Dosadašnje šumsko gospodarstvo je lakše moglo vršiti
premještaje. Samom procedurom1 premještavanje je sada ipak otežano.


Međutim, vezom šumarija na kotareve, promatrajući sa posve stručno-šumarskog
gledišta, mogu nastati i neke opasnosti. Kao jednu opasnost naziremo pitanje
materijalnih sredstava za komunikacije i zgrade te posumljavanje krša. Kao drugu
opasnost smatramo utjecaj lokalnih organa na personalni sastav lugarskog osoblja.
Sigurno je, da će se na nekim kotarevima pojaviti u tom pogledu i teškoće. Zajedničko
zalaganje inspektorata i šumarija bi ovdje moralo osigurati osnovni interes
šumarstva.


Šumarije se po novoj Uredbi, u međusobnim odnosima, udaljuju. Svaka je za
sebe obračunska jedinica. Kako su međutim, šumarije često samo dijelov i određenog
jedinstvenog šumskog kompleksa, to će biti potrebno, da u pitanju gradnje
komunikacija, zaštite šuma pa i u drugim nekim privrednim zahvatima nastupaju
zajednički. Šumarije, na pr. spačvanskog bazena morat će da se u nizu privrednih
akcija povezu. Katkada će nastupati i kao sudionici u opremi. Dužnost koordinatora
ovih akcija morat će da vrše inspektorati.


272