DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Koliko se moglo u međuvremenu saznati, inspektorati treba da posluju po načelu
teritorijalne podjele rada, a ne po principu stručne specijaliziranosti. Svaki od
ova dva principa (to je poznato i iz literature) ima svoje dobre i svoje loše strane.
Konkretna loša strana je ta, što će se od inspektora zahtijevati, da budu stručno
dovoljno jaki u svim šumarskim poslovima. Pojedini inspektor djeluje kao instruktor
za pošumljavanje, za uzgoj, zaštitu, iskorišćavanje šuma i t. d. Kako je to jedva
moguće postići sve u jednoj osobi, pa da se naša praksa izdigne na željeni viši nivo,
to će biti potrebno, da se ovdje angažira u sve širim zahvatima Institut za šumarska
istraživanja. Time i sam Institut dobiva neposrednu važnu ulogu u neposrednoj operativi.
Ovakva funkcija Instituta bila bi prelomna točka iz njegova vegetiranja u
pravcu živog i dugo očekivanog angažiranja u svrhe za koje konačno i postoji.


Očito je, da je Uredba o organizaciji donesena s namjerom što većeg prilagođavanja
upravljanja u šumarstvu našem općem razvoju društveno-privrednog sistema,


t. j . zaokruživanju fizionomije osnovnih ćelija društva, komuna. Uredba o osnivanju
inspektorata opet, kao terenski dislociran republički organ vlasti osigurava jedinstvo
šumsko-privredne politike u republici. Ona predstavlja stanoviti, u ovoj privrednoj
oblasti nesumnjivo još uvijek jako potreban privredno-politički centralizam. Prva
Uredba predstavlja, dakle, privredno-operativnu decentralizaciju, a druga Uredba privredno-
politički centralizam. Smatramo da je to u načelu pravilno, pa i sretno postavljeno.
Nema sumnje, da će se tokom provođenja u život ovih Uredbi, a kasnije daljnjim
sticanjem iskustva sama organizacija tehnički dotjerivati i dalje izgrađivati.
Obje Uredbe, kao cjelina, daju nam i nadu, a zaslužuju i naše puno povjerenje, da
će šumarstvo u našoj republici kretati stalno naprijed.


Pred naše klubove postavlja se važan zadatak što bržeg, boljeg i pravilnijeg
učvršćenja nove organizacije. Društveni rad u klubovima tek sada dobiva svoju punu
važnost. Stalna međusobna suradnja šumarija, zatim saradnja šumarija i inspektorata
te saradnja i neprekidni dodir njihov s narodnim odborima ne će se moći odvijati
više toliko putem administriranja kao što je to bilo do sada između šumarija i
šumskih gospodarstava. Mnoge zajedničke probleme moći će se, ä i trebati rješavati
društvenim putem. Zbog toga će biti potrebno, da se i klubovi organizaciono što bolje
učvrste, kako bi bili u stanju da odgovore na zadatke koji stoje pred njima.


Ing. Z. P.


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Ing. J. Sučić: O AREALU PITOMOG KESTENA (CASTANEA SATIVA MILL.) NA
PODRUČJU SREBRENICE, SA KRATKIM OSVRTOM NA OSTALA NALAZIŠTA
KESTENA U NR BOSNI I HERCEGOVINI


Separatni otisak iz »Godišnjaka instituta za naučna šumarska istraživanja NR Bosne
i Hercegovine«. Knjiga II. (svezak 4.) Sarajevo 1953.


Pitomi kesten ima veliku vrijednost i značenje kao šumsko drvo i njemu se sa
uzgojnog gledišta danas posvećuje sve veća pažnja. Upravo zbog toga, što se je
čovjek pozabavio kulturom i oplemenjavanjem pitomog kestena već u najstarija
antička doba, a osobitu pažnju mu je posvetio zadnjih stotinjak godina, možda ne
postoji ni jedna druga vrsta drveća o kojoj je napisana opsežnija literatura. Kod nas
je već opat F o r t i s pisao o kestenu 1781 godine i isticao značaj i vrijednost njegovih
kultura i mogućnost uvođenja u Dalmaciju »maritimnu i mediteransku«. Ostavljajući
po strani brojne i opsežne radove objavljene u stranoj literaturi (osobito na talijanskom
i francuskom jeziku), valja istaknuti, da je i u našoj stručnoj štampi, starijoj
i novijoj, bilo nekoliko značajnijih radova i studija (Košanin, Balen, Premu