DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Tako tahina Zenillia libatrix Panz (10), koja se u svibnju
pojavljuje u adultnom stanju, napada prvu seriju domaćina (između kojih
Th. pr oc ess ione a-u L.), dozvoljavajući brz razvoj prve generacije.
Nova imaga, koja se pojavljuju u augustu, napadaju druge leptire kao
Pigaera pigra Hbn. ili Melalopha inclusa Hbn; tahina
prezimljuje na mjestu u obliku larve prvog i drugog stadija u kukuljici
domaćina. »


Drugi entomofagi mogu zimovati u dvije razne forme; to je slučaj
Apanteles-a solitarius-a Ratz (28), koji provodi zimu bilo kao
pronimfa u svom kokonu, bilo u stanju larve 1. stadija u gusjenici S t i 1pnotia-
e Salici s L., koja prezimljuje, dok proljetna generacija može
napasti druge domaćine, kao na pr. L y m a n t r i a-u d i s p a r L.


Fig. 3. »Cages-eclosoirs« pour l´etude des parasites.
SI. 3. »Foto-eklektori« za studij parazita


2°) Poznavanje biotopa i mikroklimatskih uslova (točno u smislu
termina »mikroklima«), koji osiguravaju najdulje mogući ižvot većine parasita
endofaga i koji općenito favoriziraju aktivnost predatora i parasita.
Tako je jedan od nas izvršio mnogobrojna opažanja o postojbini za
vrijeme zimovanja i aktivne periode Monodontomerus-a aereus-a
Walk, parasita 1. i 2. stupnja hrastovog četnjaka (3).


1. Paraziti i predatori četnjaka
Vrlo opširna istraživanja, mnogobrojni uzgoji i korišćenje »fotoeklektora
« (si. 3) za gnijezda hrastovog četnjaka, omogućila su nam, da
uspostavimo listu glavnih korisnih insekata, koji ograničavaju populacije
četnjaka. Mi ih evo navodimo za svaku vrstu.


213