DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Istraživanjem je utvrđen broj žarulja, koji je potrebno ukopčati za sušenje uzoraka
furnira različitih vrsta, debljine i početne vlage. Tako se na pr. za bukove furnire
debljine 0.064" (1,63 mm) najtočniji rezultat dobije sa 4 do 6 žarulja. Za istu vrstu
furnira debljine 0.125" (3,2 mm) najtočniji rezultat dobije se sa 7 žarulja, a za debljinu
0.026" (0,66 mm) sa 4 do 6 žarulja. Utvrđen je odnos između broja žarulja 1
točnosti određivanja vlage. Ovaj je odnos prikazan grafički. Kapacitet ove naprave
iznosi 40 utvrđivanja vlage u 1 satu.


Najada se upotrebljava od proljeća 1950 u FPRL. Ova se naprava za sada ne
može nabaviti i nije patentirana.


I. Horvat
2) The Risborough Platen-Oven, J. F. S. Carruthers i P. M. C. Lacey, Wood,
Vol. XVII, No 11, November 1952, London, s. 420—423.


U ovom je članku opisana nova naprava za brzo utvrđivanje vlage furnira. To
je mala preša ili pločast peć. Uzorak furnira veličine 6x6 " (15,2 x 15,2) cm) nakon
vaganja dolazi između dvije ploče, koje se posebnom polugom sklope. Ploče su grijane
električnom strujom. Temperatura ploča iznosi 200 ± 1° C. Nakon određenog
vremena ploče se rasklope, uzorak furnira ispada u prostor za osušene uzorke. Suhi
uzorak furnira ponovno se važe. Ploče su dimenzije 8x8 " (20,3 x 20,3 cm). Kapacitet
ove naprave 50 uzoraka debljine 0.064" (1,63 mm) odnosno 22 uzorka debljine 0.127"
(3,2 mm) u 1 satu (zajedno sa sušenjem, vaganjem i obračunom % vlage).


Istraživanjem je utvrđeno vrijeme potrebno za sušenje uzoraka razne vrsti i
debljine. Tako na pr. vrijeme sušenja za bukov furnir debljine 1,63 mm iznosi 30 sek.,
a za bukov fuunir debljine 3,2 mm 60 sek. Odnos između vremena sušenja, vrste
drveta i debljine furnira prikazan je grafički.


Na kraju članka upoređena je ova nova naprava za utvrđivanje vlage furnira
sa napravom poznatom pod imenom »najada«.
Ova nova naprava još se ne može nabaviti i nije patentirana. Prototip ove naprave
nalazi se u F. P. R. L. u Princes Risborough.


I. Horvat
3) Nova metoda sušenja (A new method of wood seasoning), M. J. McMULLEN
i K. DOWNES (Technical Notes, Div. of Wood Technology, Forestry Commission of


N.
S. W., Vol. 7. No 1, 1953, Sydney, Australia).
Izvještaj J. G. Nash-a u »Chemistry and Industry« 1952, p. 40—41 o vladanju
sirovog drveta u smjesi petrolej etera i diaceton-alkohola dao je pobudu za ova istraživanja.
Nash je konstatirao »da komad drveta uronjen u ovu otopinu odmah počinje
da gubi vodu. Kapljice vode padaju sa donjeg ruba drveta i tvore na dnu otopine posebni
odvojeni sloj. Izlučivanje vode se nastavlja, ova reakcija postaje sporija i konačno
prestaje«.
Pokusi izvršeni u laboratoriju Division of Wood Technology pokazali su da je
gornji opis posve opravdan.
Nash izvješćuje, da se hrastovina debljine 3As" (19 mm) sa vlagom od 100%,
može osušiti u roku od 40 h, a jabukovina debljine 1 Vi" (38 mm) sa vlagom od 100%
u roku od 100 h. Drvo ovako osušeno može se obrađivati isto tako dobro kao normalno
sušeno drvo, uz to je drvo osušeno u smjesi petrolej-etera i diaceton-alkohola
gotovo bez ikakovih deformacija i raspuklina.
U pokusima izvršenim po autorima upotrebljene su radijalne piljenice eukaliptovine
debljine Va" (12.7 mm) sa početnom vlagom od 61%. Ove su piljenice osušene
na vlagu od 10% za vrijeme od 10 dana. Otopina je bila povremeno pojačana. Bez
pojačavanja otopine isti uzorak osušio bi se za vrijeme od 10 dana samo do 17%
vlage. Kod ovog sušenja vrlo je zanimljivo utezanje. Na krajevima uzoraka nije bilo
nakon sušenja nikakovih promjena u dimenzijama, dok je u sredini uzorka utezanje
iznosilo samo 1% prema 4% na zraku osušenog kontrolnog uzorka.