DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 75     <-- 75 -->        PDF

smjesu prema dnu suda, obojit će se tamno plavo. Na taj se način može pratiti kretanje
vode. Ovo bojilo omogućava fotografiranje kretanja vode.


Istraživanja o ovoj metodi tek su na početku. Prije njegove primjene u praksi
potrebno je izvršiti daljnja opsežna istraživanja. Prema dosadašnjim rezultatima ova
metoda sušenja mogla bi se upotrebiti za sušenje u manjim količinama onih vrsta
drveta odnosno sortimenata kod kojih se ne tolerira kolaps i druge greške (drvo za
slova, za rezbarenje i za separatore).


Daljnjim istraživanjem bit će potrebno rješiti pitanje ekonomičnosti ove metode
sušenja drveta. Smjesa za sušenje je neupaljiva. Diaceton-alkohol je relativno skup
(1 australska funta za 1 gallon). Troškovi smjese iznose 7 s (šilinga) po gallon-u.
Za komercijalne svrhe potrebno je riješiti pitanje regeneracije otopine.


Pravilno ocijeniti važnost ove metode sušenja za praksu moći će se tek onda,
kada daljnja istraživanja riješe sva ova pitanja.


I. Horvat
Gleisanlagen in Sägewerken (Kolosjeci u pilanama), KONRAD MÜLLER,
Deutsche Geselschaft für Holzforschung, Stuttgart.´ 1950, Merkheft 8, 1/16, 40 str.
Njemačko društvo za istraživanje drveta izdaje cio niz malih brošura u kojima
u formi kratkih uputa razrađuje pojedina pitanja iz drvne industrije.


U ovoj knjižnici K. Müller daje kratke upute o industrijskih prugama i manipulativnim
kolosjecima na pilani. U uvodu on naglašava da se pitanju prometne mreže
na pilanama ne posvećuje potrebna pažnja. Dalje on govori o svrsi manipulativnih
kolosjeka, opterećenju, širini kolosjeka, vagonetima, razmaku osovine, maksimalnom
opterećenju vagoneta, tračnicama, pragovima, razmaku pragova, polaganju pruge,
izvedbi lukova, prenosnicama (prenosnim mostovima), okretaljkama i skretnicama.


Širina kolosjeka u pilanama iznosi 600, 750 i 900 mm. Danas se sve manje upotrebljavaju
kolosjeci širine 500 i 1000 mm. Razmak osovine važan je za sigurnost prometa.
Što je manji taj razmak to su kraći lukovi, manje okretaljke i prenosni mostovi
i manji razmak između pragova. Kod širine kolosjeka od 600 mm razmak osovina
može iznositi 800 mm, a kod širine kolosjeka od 750 do 900 mm razmak osovine može
iznositi 1200 mm.


Najveći teret na vagonetu mora biti tako veliki da ga dvojica ljudi mogu gurati
na ravnoj pruzi bez naprezanja, a kod pada od 1% bez upotrebe kočnica. Ova granica
leži po iskustvu kod 3000 kg. Brzina vožnje vagoneta iznosi 60 m u minuti. Pragovi
mogu biti drveni, čelični ili betonski. U pilanama se rijetko upotrebljavaju čelični
i betonski pragovi. Čelični pragovi upotrebljavaju se kod prenosivih kolosjeka. Betonski
pragovi dolaze u obzir bilo kao poprečni ili uzdužni pragovi kod mekog i vlažnog
tla. Razmak pragova ovisi o profilu tračnice i razmaku osovine. Za razmak osovina
od 800 mm on se kreće od 65 do 140 cm, a za razmak osovina od 1200 mm od 75 do
150 cm. Nagib pilanskih kolosjeka ne bi smio, zbog sigurnosti prometa, biti veći
od 2.0%


Kod pilanskih kolosjeka minimalni radius luka iznosi 15 m kod razmaka osovina
od 800 mm, a 20 m kod razmaka osovina od 1200 mm. U sredini luka, a na dužini od
2 m, iznosi visina luka za radius krivine od 15 m 33 mm, ya radius od 20 m 25 mm,
a za radius od 30 m 16 mm.


Dosadašnji način izgradnje prenosnih mostova ne zadovoljava u toliko što se
prenosni mostovi izgrađuju tako da leže ispod nivo-a ostalog terena t. j . u izgrađenoj
jami (kanalu). Taj način izgradnje predstavlja zapreku za ostali promet. Danas se
prenosni mostovi izgrađuju u ravnini ostalog pilanskog terena (tip Schleussner-Undus),
dakle bez jama (kanala). Za prelaz sa kolosjeka na kolosjek služe još okretaljke i
skretnice. Kod okretaljki treba naročitu pažnju posvetiti temelju, odvodnji, kugličnim
ili valjkastim ležajevima.


Autor dalje govori o uzdržavanju pruge, prenosnih mostova, okretaljka, skretnica,
vagoneta, točkova i ležišta. On zahtijeva da se godišnje bar jedamput temeljito
pregledaju sve pruge, prenosni mostovi i skretnice. Okretaljke treba temeljito pregle


281