DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 8     <-- 8 -->        PDF

A. Th. processionea
Paraziti i predatori s kojima smo se sreli u toku naših studija poredani
su prema stadiju domaćina kojega napadaju:


a) napadaju jaja:


Dvije vrste dolaze u većini lokaliteta pariške oblasti, to su: T r i c h o


gramma sp. i Anast´atus bifasjjiatus Fonsc, ali njihova
uloga nije značajna i broj parasitarnih jaja veoma je malen;


b) napadaju gusjenice:


1. Predatori
U toku 6 stadija gusjenica, napadaju ih mnogi predatori od kojih
su najvažniji: Coleoptera: Xylodrepa quadripunctata Schrb.,
Calosoma sycophanta L., C. inquisitorL. te Hemiptera:
Troilus luridus F., Picromerus bidens L.; druge vrste
dolaze mjestimično i pod izvjesnim prilikama (razne Cantharis ,
Panorpa communis, Rhimocoris annulatus i t. d.).


2. Paraziti
Tahine su u prvom redu gusjenični paraziti, to su: vrste sa jajima
mikrotipa: Ctenophorocera pavida Meig, Zanillia libatrix
Panz., jedna vrsta sa jajima makrotipa: Phorocera agilis


R. D.; jedna vrsta koja odlaže svoja jaja u domaćina: Compsilur a
concinnat a Meig i najzad jedna vrsta sa membranoznim jajima:
Carcelia processioneae Ratz., koja je najznačajnija, jer je najbolje
adaptirana na domaćina. Mi je smatramo kao specifičnog parazita
pariške oblasti. (C. processione a napada u centralnoj Evropi jednako
i T h. p in i v o r a-u Tr.) (12).
Od Hymenoptera, sreli smo samo: Meteorus versicolor
Wesm., Phobocampa pulchella, koje je akcija veoma promjenljiva
prema lokalitetu i općenito slaba.


c) napadaju kukuljice:
Kukulj ice napadaj u neki Hymenopteri Ichneumonide: Pimpl a
instigator F., P. examinator F., Theronia atalante
Poda i Calcididi: Monodontomerus aereus Walk, Psychophagu
s omnivoru s Walk, koje nalazimo kao hiperparazite.
d) Hiperparaziti


1. sekundarni.
To su uglavnom Ichneumonidi (Hemiteles a r e a t o r i H em
i t e 1 e s spp.) i G e 1 i s sp.; Calcidide: Eurytoma append i-
g a s t e r Boh, Monodontomerus aereus Walk, Dibrachys
c a v u s Walk, Psyhophagus omnivorus Walk.


2. Tercijarni.
Ustanovili smo jednog tercijarnog parazita Pleurotropi s
p y r g o Walk.


B. Th. pityocampa.
Jajni parasiti igraju mnogo važniju ulogu kod borovog četnjaka
nego kod hrastovog četnjaka, u većini lokaliteta južna Francuska. Najraširena
vrsta je Ooencyrtus pityocampae Mercet; našli smo
također nekoliko primjeraka Anastatus bifasciatus i mnogobrojne
Tetrastichus tibialis Kardj, kojih je biologija u toku
studija.