DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1954 str. 80     <-- 80 -->        PDF

daleko od odvodnog kanala siže taj utjecaj ? Utjecaj opadanja razine donje vode na
rast korijenja pojedinih vrsta drveta u tlima razne fizikalne strukture; utjecaj opadanja
razine donje vode na rast i prirast pojedine vrste drveća; kakove sve štete na
taj način mogu nastati u ugroženim sastojinama; ovisnost visine razine donje vode


o stanju vodostaja u koritu najbliže rijeke, te o količini lokalnih oborina i t. d. Kako
nam je poznato Institut za šumarska istraživanja u Zagrebu dao je u Spačvi iskopati
kanale za promatranje gibanja razine donje vode, te ima o tom podatke za nekoliko
godina unazad, pa se nadamo, da će se taj rad sistematski dalje nastaviti i proširiti
na čitav problem.
Dr. Zlatko Vajda


THE COMING AGE OP WOOD (sledeći vek — vek drveta) — by Egon Glesinger,
Simon and Schulster, Inc. New York, 1949


Pisac je ove knjige bivši generalni sekretar CIB (Comite International du Bois),
a sada šef odeljenja za proizvode šumarstva FAO. Knjiga nije pisana za stručnjake
i u njoj nema ništa što već negde nije napisano i što stručnjacima-specijalistima za
pojedine grane ne bi bilo poznato. Želja je pisca da skrene pažnju prosečnog čitaoca
na izvjesna pitanja i činjenice iz oblasti šumarstva i drvne industrije i iskorišćavanja
drveta uopšte, činjenice koje sređene, povezane, ilustrovane i objašnjene, ostavljaju
snažan utisak i daju jedan opšti uvid ne samo u ovu granu ljudske delatnosti,
nego nam daju i optimističku pretstavu o jednoj dalekoj budućnosti. Vek budućnosti
to je za pisca vek drveta. Na 279 stranica ove, sa oduševljenjem i optimistički pisane
knjige, on to pokušava da dokaže, iznoseći masu podataka i diskutujući ih približava
ih čitaocu.


Knjiga ima tri dela. U prvom delu je data kratka karakteristika stanja šuma i
iskorišćavanja drveta na pojedinim kontinentima i njihova uloga u budućnosti, u
»veku drveta« i u podizanju životnog standarda stanovništva zemljine kugle »od
koga danas dve trećine nema dovoljno hrane, odeće i stanbenih zgrada«. U ovom


-
delu se takođe nalazi interesantno poglavlje: »Uloga drveta u svetskoj politici« u
kome je prikazano stvaranje međunarodnih foruma CIB i CIS kao i manevre nacističke
Nemačke u predratnom periodu za sticanje monopola na evropskom drvnom
tržištu.
Drugi deo je ilustrovan slikama u boji koje prikazuju proces ishrane i rastenja


živog drveta, tehnička svojstva drveta, potrošnju, količinu otpadaka u raznim obli


cima prerade drveta, integralno iskorišćavanje drveta i dr.


U trećem delu se govori o pojedinim proizvodima koje drvo može da daje
(šećer, veštačka vlakna, plastične mase, tečno gorivo, drveni gas i dr.) i njihova
uloga u »veku budućnosti — veku drveta«.


Evo nekoliko karakterističnih misli i podataka koje iznosi pisac, danas bez


sumnje najoduševljeniji pobornik intergralnog iskorišćavanja drveta, kao i pošumlja


vanja ogolelih terena i povećane proizvodnje živog drveta.


»Drvo će postati karakteristična sirovina naše civilizacije, jer ima tri svojstva
koja ga čine jedinstvenim među ostalim sirovinama: ono je univerzalna sirovina, ima
ga u izobilju i neiscrpno je«. Govoreći o integralnom iskorišćavanju drveta pisac
kaže: »Isto onako kao što je Fordova masovna proizvodnja automobila donela nešto
sasvim novo u toj proizvodnji i postepeno eliminisala nerentabilnu sitnu proizvodnju,
tako isto i kombinovana šumska preduzeća neće dugo ostati izolovani slučajevi. Jedna
za drugm će iščezavati male pilane koje daju mnogo otpadaka. Na njihovo mesto
će doći industrija koja ne proizvodi samo rezanu građu ili samo celulozu, šper-ploče,


* nego
drvo tretira kao univerzalnu sirovinu i udružena sa drugim fabrikama proizvodi
čitav niz proizvoda koje drvo može da daje«.
»Ako nafta ne može da podmiriti potrebe motornih vozila, alkohol iz drveta
može popuniti ovu prazninu, a možda će i neko novo gorivo biti proizvedeno iz hidrogenisanog
lignina. Ako je potrebno više vlakana nego što mogu da daju pamučna