DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 12     <-- 12 -->        PDF

TABELE DRVNIH MASA ZA POLJSKI JASEN (FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA VAHL)


Dr. ing. Milenko Plavšić


U
U
našoj šumarskoj literaturi imamo do sada objavljene tri vrste lokalnih
tabele za kubiciranje stabala poljskog jasena.


Prvi je sastavio tabele drvnih masa za poljski jasen Mark o vi c (12). To su
jednoulazne tabele. Izrađene su na temelju materijala iz nizinskih šuma, koje se
nalaze kod Lipovljana, Jasenovca i Trstike. Daju drvnu masu stabala iznad debljine
od 4 cm. Nisu razlučene na bonitetne razrede.


Druge je tabele drvnih masa za poljski jasen izradio Emrovi ć (3). Te su
tabele dvoulazne. Kao ulazi služe promjer u prsnoj visini i totalna visina stabala.
Materijal za izradu tabela potječe s područja posavskih šuma fakultetske šumarije u
Lipovljanima. Daju masu krupnog drveta iznad 7 cm debljine. (Derbholz.)


Treće je tabele za kubiciranje stabala poljskog jasena sastavio Milojkovi c
(13). Objelodanjene su iste godine kad i tabele E m r o v i ć a. Te su tabele također
dvoulazne. Daju drvnu masu stabala iznad debljine od 3 cm. Milojkovi c donosi i
dvoulazne tabele za kubiciranje samo debala poljskog jasena. Materijal za sastav
tabela potječe iz šuma s područja ravnog Srijema.


Na izradu je navedenih tabela spomenute autore potakla činjenica, da
u domaćoj i stranoj šumarskoj literaturi nisu postojale posebne tabele
drvnih masa za poljski jasen. No osim toga od utjecaja je bila i važnost,
koju ima poljski jasen u našim šumama. U nizinskim šumama uz rijeke:
Savu, Dravu i Dunav poljski jasen predstavlja vrijednu i važnu vrstu
drveća pogotovu otkada se suši brijest. U tim šumama on zauzima znatne
površine. Tako prema Beniću (1) površina šuma poljskog jasena iznosi
samo u NR Hrvatskoj i AP Vojvodini oko 54.280 ha.


U vrijeme, dok još nisu postojale spomenute tabele, kubicirao se poljski
jasen na temelju tabela za hrast. Primjenom tih tabela dobivali su se
prosječno oko 18% veći rezultati zbog malodrvnosti jasena, kao što se to
vidi iz rezultata donijetih u ovoj radnji. (Tabela 3).


Međutim i pored toga što kod nas već postoje tri vrste tabela za kubiciranje
poljskog jasena, pristupio sam izradi novih tabela. Te su nove tabele
sastavljene na bazi dva ulaza i to: boniteta stojbine (visinskih) i promjera
u visini prsiju.


Uzrok, da sam pristupio izradi tih tabela je slijedeći: 1. što mi tih
vrsta tabela nemamo za poljski jasen; 2. jer smatram, da su za uređivanje
šuma te tabele pogodnije, nego dvoulazne na bazi totalne visine stabala i
prsnih promjera. Primjena je njihova jednostavnija i ekonomičnija, jer
otpada izmjera velikog broja visina i crtanje visinske krivulje za svaku
pojedinu sastojinu, a to znatno snizuje troškove uređivanja; 3. utvrđivanje
je prirasta odnosno materijalnog uspjeha proizvodnje na bazi tih tabela
mnogo jednostavnije, a mogli bismo reći i točnije (materijalno knjigovodstvo),
nego na bazi tabela s dva ulazna: visinom i promjerom.


Što se tiče točnosti utvrđenih kubatura drvnih masa po jednim i drugim
tabelama, u tome pogledu ne postoje znatne razlike, kao što se to vidi
iz rezultata donesenih u ovoj radnji, a pogotovu, kada se primjenjuju na
više stabala odnosno sastojina.


Upotreba je tabela za kubiciranje na bazi boniteta stojbine i prsnog
promjera jednostavna, jer se najčešće već okularnom procjenom visina i