DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 13     <-- 13 -->        PDF

prsnih promjera stabala može ocijeniti u koji će se bonitet svrstati sastojina.
Ali, ako postoji u tome pogledu sumnja, dovoljno je izmjeriti samo
nekoliko visina jačih debljinskih stepena, pa da se utvrdi bonitetni razred
sastojine.


Ako uporedimo te tabele s tabelama drvnih masa, koje su izrađene u
nizovima — tarifama (:Alganove, Schaefferove, Lear-Spieckerove i t. d.:),
tada u visokim regularnim šumama imaju one prema njima prednost prilikom
utvrđivanja materijalnog uspjeha proizvodnje (bilanciranja). Naime,
u visokim regularnim šumama mogu sastojine u toku života prelaziti iz
jednog utvrđenog niza u druge nizove (tarife), a time se gubi na kontinuitetu
primjene istog niza, te takva situacija otežava utvrđivanje materijalnog
uspjeha proizvodnje.


Nasuprot tome, tabele drvnih masa sastavljene u nizovima imaju tu
prednost, da daju točnije rezultate, jer su obično visinski razredi (»bonitetni
razredi«) kod njih uži. No te razlike nisu znatne, kako se vidi iz
rezultata donijetih u ovoj radnji.


No moramo istaći, da primjena tabela u nizovima zahtijeva vrlo intenzivno
gospodarenje (evidenciju) i dovoljno dobrog stručnog kadra, jer se
može dogoditi, da u gospodarskim jedinicama gotovo svaki odsjek (sastojina)
ima svoj niz.


Tabele drvnih masa na bazi boniteta i prsnog promjera nazivaju se v
našoj stručnoj literaturi jednoulaznim tabelama. Držim, da taj naziv nije
ispravan i da ne odgovara stvarnosti. Da se mogu stabla ili sastojina kubicirati
pomoću tih tabela potrebno je utvrditi bonitet, kojem pripadaju, a
zatim prsne promjere. Dakle, kako vidimo i one kubiciraju na temelju dva
ulaza.


Opis objekta


Zbog štednje s prostorom donosimo samo kratak opis objekta, koji je
služio za sastav novih tabela za kubiciranje stabala poljskog jasena. Taj
objekt bile su sastojine gospodarske jedinice »Posavske šume« fakultetske,
šumarije u Lipovljanima. One predstavljaju tipične nizinske slavonske šumo
u poplavnom području rijeke Save. Podignute su prirodnim putem. Nadmorska
visina iznosi u prosjeku 96 metara. Površina je cea 5.500 ha. Ekološki
uslovi, koji su neobično važni za razvoj šuma, za tu gospodarsku
jedinicu su ovi:


Klima. Prema podacima meteorološke postaje Novska, koje mi je stavio
na raspolaganje prof. Vajda , iznosi prosječna godišnja količina oborina
875 mm. Podaci se odnose za vrijeme od 1925. do 1939. god Srednjs
je godišnja temperatura ll´35n C. Ona je utvrđena na temelju aritmetske
sredine podataka meteoroloških stanica Zagreba i Broda. (Zagreb srednja
godišnja temperatura za vrijeme od 1872. do 1953. god. 11´3° C, a Broda
srednia godišnja temperatura 11´4° C za vrijeme od 1904. do 1944. i 1946,
do 1953.). Prema podacima meteorološke postaje u Lipovljanima bila je u
1952. god. količina oborina 706 mm, a srednja godišnja temperatura 11´6° C
S obzirom na te podatke ovaj kompleks pripada kontinentalnoj klimi, H
s obzirom na razmjenu vode humidnoj klimi, što se vidi iz Langovog kišnog


/875 mm \


faktora. On iznosi 77 U-—= r n ~) , a god. 1952. za Lipovljane 61. Ti kišni


< 11 oo" L> /
faktori prema Schuchtu i Langu (17) označuju humidnu klimu.