DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 20     <-- 20 -->        PDF

KONTROLA TABELA


Novo izrađene tabele ispitivane su na terenu, da se dobije uvid, s kojom
točnošću kubiciraju. Ispitivanje je provodilo Šumsko gospodarstvo Poijoprivredno-
šumarskog fakulteta i autor. Ono se nastavlja dalje. Tabele
su do sada ispitivane na 158 oborenih stabala iz 5 sastojina I. bon. razreda.
Dvije su sastojine bile čiste a tri mješovite. Starost sastojina se kretala
od 47 do 110´ godina. Oborena su stabla kubicirana metodom sekcionisanja.
Sekcije su bile različite duljine od 1 do 4 metara. Duljina sekcija zavisila
je o pravnosti debla i o padu promjera. Izmjerena je drvna masa s korom
do 7 cm debljine. Donosimo rezultate te izmjere i rezultate dobivene na
bazi: Emrovićevih, Markovićevih, Schwappachovih i novih tabela, grupjsane
po debljinskim razredima, zbog komparacije.


Tabela br. 3


Debljinski razred cm 10—20 21—30 31—40 41—50 51 — 60 61 — 70 Ukupno


Broj izmjerenih stabala 2 38 58 42 15 3 158


Izmjerena drvna masa m3 0-37 24´06 72-74 91-10 49-88 11-08 249-23


Drvna masa po novim ta


3 0-38 23´70 74-92 92-09 50-17 13´35 25461


belama u m


Razlika prema izmjerenoj


+ 2-6 — 1-5 + 3-0 + ri + 0-6 + 20-5 + 2-2
drvnoj masi u °/0


Drvna masa po tabelama


3 0´41 2373 71´54 89-14 49-11 12-94 246-87


Emrovića u m


Razlika prema izmjerenoj


+ 10´8 — 1-4 — 16 — 2-2 — 1-5 + 16-8 — 095
drvnoj masi u °/0


Drvna masa po tsbelama


3 0´35 21-81 67-32 80-24 — — 16972


od Markovića u m


Razlika prema izmjerenoj


— 5´4 — 9-3 — 7-5 — 119 — — — 99
drvnoj masi u °/0


Drvna masa po tabelama za


0-45 27-41 83-54 106´61 5992 1607 29400


hrast od Schwappacha u m3


Razlika prema izmjerenoj


+ 21-6 + 13-9 + 14-08 + 17-0 + 20-1 + 45-0 + 180
drvnoj masi u °/0


Iz gornjih podataka izlazi da najbolji ukupni rezultat daju Emrovićeve
tabele. Nadalje vidimo, da nove tabele kubiciraju s nešto većim rezultatom
od stvarnog. Pogreška je kubiciranja na ukupnoj drvnoj masi + 2,2%, što
potpunoma zadovoljava. Najveća je pogreška na ispitivanom materijalu u
deblj. raz. od 31—40 cm, a iznosi 3%.


558