DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Što se tiče greške od 20,5% u deb. raz. od 61—70 cm, ona je posljedica,
izmjere samo triju stabala, koja su osim toga imala vrlo jak pad promjera
(vrlo malodrvna stabla) i nenormalne krošnje.


Ako se ispuste iz računa rezultati tog debljinskog razreda, onda bi preostali
ispitivani materijal bio kubiciran po novim tabelama samo s pogreškom
od -f- 1,3%. Emrovićeve tabele daju u tom slučaju pogrešku od


— 1,8%.
Vrlo niske rezultate daju tabele Marko vica. Ispitivani materijal kubiciraju
s pogreškom od —9,9%. Ta je pogreška ustvari još nešto veća, jer
one daju drvnu masu iznad 4 cm debljine.


Iz gornjih podataka vidimo, da nastaju znatne pogreške (oko -\- 18%),
ako se za kubiciranje stabala poljskog jasena upotrebe tabele za hrast od
Schwappacha. Zbog toga te tabele ne bi smjele više doći do primjene za
kubiciranje poljskog jasena.


Podatke novih tabela uporedio sam i s podacima Alganovih i Schaefferovih
tabela (16). Tom sam prilikom utvrdio, na bazi jednakosti drvnih
masa u debljinskom stepenu od 45 cm, da podacima I. bon. raz. odgovara
uglavnom 13. niz (tarifa), podacima II. bon. raz. 10. niz, a podacima III.
bon. raz. 7. niz. No kod toga treba imati na umu, da Schaefferove tabele
daju totalnu drvnu masu.


Nizovi iz Alganovih tabela, utvrđeni na bazi jednakosti drvnih masa a
debljinskom stepenu od 45 cm, ne odgovaraju kao Schaefferovi podaci.
Uzrok je tome taj, što se podaci Schaefferovih tabela baziraju na položenijim
visinskim krivuljama, kakve ima upravo poljski jasen, a podaci Alganovih
tabela na strmijim visinskim krivuljama.


Donosimo zbog komparacije podatke Schaefferovih i novih tabela.


Tabela br. 4


Debljinski stepeni cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Schaefferovu m3
niz JV2 13 0,17 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 2,1 2.6 3,2 3,8 4,5
I. bonitetni razred
Drvna masa u m3 0,135 0,290 0,519 0,816 1,187 1,622 2,117 2,666 3,264 3,934 4,635
Schaefferovn m3
niz N° 10 0,15 0,30,5
0,7 1,0 1,4 1,8 2,2 2,7 — —
II. bonitetni razred
Drvna masa u m3 0,127 0,269 0,464 0,712 1,017 1,375 1,794 2,250 2,760 — —
Schaefferovu m3
niz Ns 7 0,12 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 — — —
III. bonitetni razred
Drvna masa u m3 0,116 0,240 0,408 0,616 0,868 1,164 1,505 1,888 — — —


Iz gornjih je podataka vidljivo, da je slaganje najslabije kod I. bon.
razreda. Uzrok tome je visinska krivulja sastojina poljskog jasena za I.