DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 22     <-- 22 -->        PDF

bon. raz., jer je ona nešto strmija od one, koja bi odgovarala Schaefferovom
13. nizu. Osim toga na bazi danih podataka moglo bi se zaključiti, da
svaki od navedenih bon. razreda obuhvaća zonu od 3 Schaefferova niza.


Izmjerena stabla kubicirao sam i na bazi Schaefferovih tabela. Budući
da je to bio materijal s I. bon. raz., za koji je pretpostavljeno da obuhvaća
12., 13. i 14. niz iz Schaefferovih tabela to sam kubisao sva stabla po podacima
za navedene nizove. Uz uvjet da sva stabla pripadaju samo 14. nizu.
dobiva se drvna masa od 269,58 m3; pogreška prema stvarnoj masi iznosi
-|- 8,2%. Uz isti takav uvjet iznosi masa prema 13. nizu 256,47 m3 ili
4- 2,9% više, a po 12. nizu 248,87 m3 ili za —1,4% niže od stvarne drvne
mase. Podaci dobiveni na temelju 13. niza ne razlikuju se mnogo od podataka
dobivenih po novim tabelama za I. bon. raz. (razlika je -4- 0,7%).


Ispitivanom materijalu koji pripada I. bon. raz., odgovarao bi obzirom
na cjelokupnu kubaturu najbolje niz, koji bi se nalazio između 12. i 13.
niza Schaefferovih tabela.


Ova je komparacija provedena uz pretpostavku, kao da podaci Schaefferovih
tabela daju drvnu masu iznad 7 cm debljine, a da sva stabla potječu
iz jedne, a ne iz više sastojina.


Nove sam tabele ispitivao kako kubiciraju pojedine sastojine I. bon.
raz. u uporedbi s Emrovićevim tabelama. Ispitivanje je provedeno na 15
sastojina, i to: 6 mješovitih i 9 čistih, koje su potjecale iz svih dobnih
razreda (od 37 do 110 god.). Visinske krivulje bile su izravnane na već
spomenuti način, a kubiciranje je provedeno po debljinskim stepenima širine
2 cm.


Razlike u dobivenim kubaturama po Emrovićevim i novim tabelama
kretale su se od —2,2% do-4-3,4%. četiri sastojine dale su negativnu
razliku, koja je iznasila od —0,4% do — 2,2%. Jedanaest sastojina kubicirano
je s pozitivnom razlikom od -4- 0,6% do -4- 3,4%. S tom najvećom
razlikom od 3,4% kubicirana je sastojina starosti 37 godina i masom na
primjernoj plohi od 36 m3. Kod najvećeg broja sastojina kretala se razlika
između + 1,5% do + 2,8%.


U ukupnoj masi svih 15 sastojina iznosila je razlika -f- 1,1%. Dobiveni
rezultati zadovoljavaju.


Zaključujući ovu radnju smatram za dužnost, da se zahvalim Odboru za fakultetske
šume, koji je materijalno omogućio izradu ovih tabela. Direktoru ing. J. Radoševiću,
koji mi je stavio na raspolaganje visine stabala iz nekih sastojina kao i
podatke za kontrolu tabela. Visine je mjerio ing. Z. Gudek, a izmjeru oborenih stabala
ing. B. Prpić. Osim toga se zahvaljujem ing. P. Pačiću i F. Ibrahimpašiću aps.
šumarstva, koji su mi pomagali na terenu i u Zavodu prilikom izradbe tabela.


LITERATURA


1. Beni ć R.: Istraživanja o učešću i nekim fizičkim svojstvima bijeli i srži
poljskog jasena. Dizertaeija 1953. u štampi.
2. Bruce-Schumacher: Forest Mensuration, London 1942.
3. Emrovi ć B.: Dvoulazne drvnogromadne tablice za poljski jasen, »Šumarski
list« 1953.
4. Emrovi ć B.: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvnogromadnih tablica
(tarifa), »Šumarski list« 1953.
5. Fukare k P.: Raširenje poljskog ili lučkog jasena, Godišnjak biološkog
instituta, Sarajevo 1948.
560