DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

6. Fukare k P.: Poljski jasen (fraxinus angustifolia Wahl), Dizertacija (u
štampi).
7. Gračani n Z.: Pedološka istraživanja staništa poljskog jasena (Frax.
angustifolia Wahl) u Lipovljanima. Rukopis. 1952.
8. H or vat L: Biljno sociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, Glasnik za
šumske pokuse br. 6, Zagreb 1938.
9. Klepa c D.: Uređajne tablice, »Šumarski list« 1953.
10. L a er-S p i e c k e r: Massenberechnungstafeln zur Ermittlung von Vorrat u.
Zuwachs von Waidebeständen, Frankfurt a. M., 1951.
11. Levakovi ć A.: Dendrometrija, Zagreb 1922.
12. M a r k o v i ć L j. : Beleške iz Slavonskih šuma, »Šumarski list« 1931.
13. Milojkovi ć D.: Istraživanja oblika i zapremine belog jasena (Fraxinus
«xcelsior) u ravnom Sremu, Glasnik br. 6 Beograd 1953.
14. Plavši ć M.: Prilog komparativnim istraživanjima u mješovitim i čistim
sastojinama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Wahl (u štampi).
15. Proda n M.: Messung der Waldbeständen, Frankfurt a. M, 1949.
16. S c h a e f f e r L.: Tarifs rapides et tarifs lents, Revue f orestiere francaise,
1949.
17. S c h u c h t F.: Grundzüge der Bodenkunde, Berlin 1930.
18. Š u r i ć S.: Tabele masa von Laer-Spiecker, »Šumarski list« 1953.
19. Wimmenauer : Wachstum und Ertrag der Esche, Algemeine Forst u.
Jagd-Zeitung, Frankfurt a. M. 1919.
ZUSAMMENFASSUNG


In dieser Arbeit sind die Derbholzmassentafeln der Feldesche der I. der II. und
der III. Standortsklasse dargestellt. Die Daten der genannten Tafeln stammen aus den
Wäldern der Fakultätsforstverwaltung Lipovljani der Universität in Zagreb (Agram).
Die Richtigkeit dieser Tafeln wurde von Verfasser an geschlagenen Bäumen kontroliert.
Sie kubizieren mit einem Fehler von + 2,20/0.


PROBLEM NJEGE MLADOG NARAŠTAJA U PREBORNIM ŠUMAMA


J. Šafar
U
U
brzani razvitak narodne privrede i društvenih potreba u našoj zemlji
zahtijeva, da se povećava proizvodnja u šumama. Redovito namirivanje
potreba pak uvjetuje, da se što više učvršćuju temelji za potraj nost
proizvodnje. Taj uvjet razmjerno je lako postići u visokim šumama sastojinskog
gospodarenja, jer u takvim šumama debljinski razredi stabala
odnosno dobni razredi raspoređeni su na odvojenim površinama. Naprotiv
u stablimičnom gospodarenju t. j . u šumama prebornog tipa, stabla različitih
debljina, visina i starosti nalaze se nepravilno izmiješana na istoj površini,
pa se potrajnost prihoda mnogo teže može regulirati. U vezi s reguliranjem
potrajnosti je i problem podizanja i njege podstojnih stabala te
zastarčivanje stabala u prebornim šumama. Stoga ćemo ovdje ukratko
raspraviti ova pitanja:


1. potrajnost prihoda s obzirom na podizanje mladog naraštaja;
2. razvitak podstojnih stabala;
3. međusoban odnos stabala u mladiku;
4. njega mladog naraštaja.