DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 53     <-- 53 -->        PDF

zaraženom i ugroženom području iskrčiti sva postojeća stabla i grmove
čempresa, cedra, tuje i borovice. Ali ni tom mjerom nebi za budućnost osigurali
spomenuto drveće od napada krasnika, jer bi sigurno bilo s kojeg
kraja uslijedio naknadno napad tog štetnika. Treba imati u vidu i to, da je
čempresov krasnik na Mediteranu autohtona vrsta, a takove se mogu, ako
su štetne, suzbijati, ali ne uništiti.


Kod provađanja mehaničke borbe protiv čempresovog krasnika treba
voditi računa i o samim staništima gdje se nalaze zaražena ili ugrožena
stabla, te u interesu cjelokupnosti stanovitih parkova i zelenih površina
povesti računa i o uzgojnoj, fitocenološkoj i fitosanitetskoj strani. Naglim
zahvatom stvaramo u prirodi u svakom slučaju poremetnju o kojoj treba
ite kako voditi računa sa uzgojne strane o čemu imadu da kažu svoju riječ
uzgajači. U ovom času možemo samo tvrditi da sa sjekirom
nećemo riješiti pitanje pojave čempresovog
krasnika.


Kadgod se radi o šumskim sastojinama ili o parkovima treba u prvom
redu voditi računa o faktorima koji čuvaju biotičku ravnotežu, pa i u onim
slučajevima gdje imamo na dispoziciju odgovarajuća kemijska sredstva
nesmijemo ispustiti iz vida biotičke faktore. Biološka metoda suzbijanj?
štetnika nije nikada tako uočljiva i stvarna kao mehanička i kemijska, ali
svaki onaj faktor koji nam pomaže bilo umjetno bilo prirodno biološki u
borbi protiv štetnika pruža nam s vremenom veću i sigurniju korist od univerzalnog
sredstva, koje momentano vrlo efikasno djeluje.


S obzirom na današnje stanje i zaraženost cedrova i čempresa u Primorju
i Dalmaciji mi nismo u mogućnosti da preporučimo bilo kakvu radikalnu
mjeru za suzbijanje čempresovog krasnika, ali smatramo da smišljena
primjena mehaničke mjere suzbijanja tog štetnika će biti u stanju da postepeno
napad svede na snošljivu mjeru. U prvom redu treba misliti na
to da se ovdje radi ponajviše o drveću u parkovima i vrtovima kod čega
tehnička upotreba drveta dolazi manje u obzir. Ako je drvo staro i napadnuto
treba ga ukloniti i spriječiti da se iz srušenog drveta izvuku kornjaši,
Ako to nismo učinili onda prijeti opasnost da će iz ležećeg stabla postepeno
izlaziti kornjaši i zaražavati nezaražena stabla. Kod poduzimanja mehaničkih
mjera suzbijanja odnosno uklanjanja zaraženih stabala postavlja se pitanje
da li je potrebno u ovom slučaju u isto vrijeme odstraniti na zaraženom
području sva zaražena stabla da se tako spriječi daljnje širenje štetnika.
Drveće koje se suši, koje je oslabljeno, izbušeno i puno pukotina treba
svakako posjeći i spaliti, ali zelena na oko zdrava stabla mogla bi i ako su
zaražena stanovito vrijeme ostati, jer ona neće služiti za širenje štetnika
koji napada samo ona stabla koja mu fiziološki odgovaranju.


U prilog ovome što smo iznijeli navesti ćemo još dva primjera iz prakse.
Svima šumarskim stručnjacima je poznat štetnik velik a hrastov a
strizibuba . Vjerojatno mnogi i to znadu, da u zagrebačkom parku u
Maksimiru nema ni jednog starijeg hrasta, koji nije napadnut od tog
štetnika, a ipak ti zaraženi hrastovi već godinama stoje na istom mjestu
i postepeno propadaju. Pitamo se kako bi izgledao Maksimir kada bi jednim
zamahom posjekli sve zaražene hrastove u tom parku. Hrast izdrži
desetke godina iako je napadnut od strizibube, a čini se da to u dobroj
mjeri vrijedi i za čempres i cedar u vezi sa napadom krasnika. Ako drveće