DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Iz ove tabele I. se vidi sledeće:


1. Razlika u ukupnoj površini
šumskog zemljišta za sve
3 gosp. jedinice (obraslo i neobraslo)
iznosi ovdje — 528 ha
ili 1% obzirom na stanje II. uređivanja
(1953. god.) t. j . na
štetu stanja novog uređivanja.
Ova razlika je nastala djelomice
radi toga što su površine mjerene
na kartama vrlo sitnog mjerila
t. j . 1 : 25.000 i polarnim planimetrom,
koji nije idealan za precizno
mjerenje površina, a djelomice
radi toga što su već neke
bivše uzurpacije prešle u vlasništvo
uzurpanata. Uzevši sve ovo
u obzir, razlika u površini za svega
1% potpuno je zadovoljavajuća.
2. Razlika u obrasloj površini
iznosi ukupno 2.833 ha ili
7% i to na štetu stanja u 1953.
god. Ova cifra je poražavajuća
i ona nam jasno govori, da se površina
šuma ovdje smanjila za
7% od prvog do drugog uređivanja.
Ovo je česta pojava kod naših
šuma a u drugim krajevima
je još znatno i veća. Nije onda
nikakvo čudo što su navodno šume
NRB i H za posljednjih 50
god. površinski smanjene za oko
30°/o. Sa drvnim fondom stvar
je još i gora — kako ćemo
kasnije vidjeti.
3. Razlika u površini paljika
iznosi ovdje ukupno 3.483 ha.
t. j . njih je za ovoliko više u
1953. god. nego 1935. god. Postotak
porasta paljika iznosi
ovdje 650%. Ovim ciframa ne
treba komentara. Mogu napomenuti,
da je ovolika izgorjela površina
bila pretežno 1946. god.
Nije tu samo kriva takozvana
»viša sila« — nego je krivo još
ratno i poslijeratno vrijeme, gdje