DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Naše je mišljenje, da je ovdje div. zaliha trebala ostati uglavnom ista
kao što je bila 1935. god. jer je ta zaliha uglavnom bila onakva kakva treba
da se nalazi u prebornim šumama.


2. Razlika u sječivoj masi iznosi ovdje za 10 god. (dužinu ophodnjice)
1,623.00 m3 ili godišnje oko 162.000 m3 na štetu stanja u 1953. god. Ovo je
posljedica znatnog smanjenja drv. zalihe. Ako uzmemo današnju vrednost
drveta na panju prosečno oko 4.000 Din. po lm 3 — onda šteta nastala
zbog smanjenja etata iznosi godišnje 162.000 X 4.000 = cea 650,000.000
ili za uređaj no razdoblje od 10 god. oko šest i pol milijardi dinara. Ovo je
velik gubitak za našu nacionalnu privredu, pogotovu ako se uzme u obzir,
da ovo područje iznosi svega oko J/ij površine šuma BiH, te da je stanje
u drugim predjelima još mnogo gore.
3. Omjer smjese pojedine vrste drveta ostaje gotovo isti u ovom uređajnom
razdoblju — što je vrlo povoljna činjenica, jer smo inače navikli
da se taj omjer stalno smanjuje na štetu četinjara, a u korist bukve. Ovaj
omjer smjese inače nije zadovoljavajući obzirom na % učešća četinjara,
koji ovdje iznosi 46°/o jele i smrče te 13% b. i c. bora, t. j . ukupno 59%.
Taj omjer smjese trebao bi u ovom području da iznosi 70—80% u korist
četinj ara.
Dakle omjer se nije pokvario za ovih 17—18 godina, ali se nije ni popravio
kako bi to šume ovog područja biološki i gospodarski trebale imati.


4. Zanimljivo je da je stanje ukupnog tečajnog (prosječnog periodic
nog) prirasta gotovo isto kod oba uređivanja i ako su podaci za taj prirast
računati na razne napred navedene načine.
Zaključak


Konačno možemo zaključiti, da su napred navedene brojke neminovno
-dokazale, da se kod nas rapidno smanjuje stanje obraslih šumskih površina
i drvne zalihe. Ovo prouzrokuje teške materijalne gubitke, a drvna
industrija i nehotice sama siječe granu na kojoj sjedi t. j . sama — možda
i nesvjesno, postepeno ali sigurno uništava sirovinsku bazu iz koje se
snabdj eva.


Izgradnja sve više novih fabrika za preradu drveta, a naročito za hemijsku
preradu — traži i sve više sirovina. Hoćemo li mi i u bliskoj budućnosti
moći snabdjeti ova postrojenja sa potrebnim sirovinama, ako ovako nastavimo
sa smanjivanjem šum. fonda? Ne ćemo. Cilj pravoga i urednog šum.
gospodarenja jeste da postignemo što veći i bolji prirast a prema tome
i etat. Budemo li i nadalje ovako gospodarili — ne ćemo to nikako postići.


Krajnje je vrijeme, da pogledamo stvarnosti u oči, da podignemo renome
naše struke, da upregnemo sve stručne snage, da se stanje naših
šuma postepeno popravlja, a ne da se kvari. Ovo od nas traže novi kapaciteti
prerade drveta, naši nacionalno ekonomski interesi i interesi mnogobrojnog
našeg radništva, koje radi i živi od rada na polju šumarstva. Ne
zaboravimo, da ma koliko mi izgradili naših fabrika i električ. centrala, da
će se i pored toga veliki dio našeg nacionalnog dohotka morati dobivati iz
šumske privrede, a veliki dio naših narodnih masa naročito u NRB i H da
će stalno biti upućen na rad u šumi da bi si mogao osigurati svoju egzistenciju.


Pored te čisto materijalne koristi postoje još razne na prvi pogled
nevidljive ali daleko važnije koristi, koje nam daju naše šume. Te koristi