DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 63     <-- 63 -->        PDF

KNJIGOVODSTVO U ŠUMARIJAMA


I.
Šumarije, prema Uredbi o organizaciji šumarske službe u Narodnoj republici
Hrvatskoj, posluju kao ustanove sa samostalnim financiranjem prema odredbama
Osnovne uredbe o ustanovama sa samostalnim financiranjem, kao ustanove koje vrše
javnu službu i svojom djelatnošću ostvaruju prihode kojima mogu pokriti, u cjelini
ili djelomično, svoje rashode. Pa kako šumarije u svom poslovanju obavljaju i izvjesnu
privrednu djelatnost kao sporednu djelatnost, to se u praksi pojavilo pitanje, na koji
će način šumarije voditi svoje knjigovodstvo, da li shodno odredbama Uredbe o knjigovodstvu
privrednih organizacija i Uputstva «a primjenu kontnih planova privrednih
organizacija ili na način propisan za budžetske ustanove, bez obzira na privrednu
djelatnost koju obavljaju.


Stoga ćemo ovdje dati samo načelan odgovor nä to pitanje uz neka nužna objašnjenja
i ukazati na postojeće propise koji su to normirali, a nećemo se upuštati
u samu tehniku vođenja knjiga i slična pitanja.


Prema propisima Uredbe o knjigovodstvu privrednih organizacija (u daljnjem
tekstu Uredbe), sve privredne organizacije su dužne voditi knjigovodstvo prema
odredbama te uredbe. Pod privrednim organizacijama smatraju se privredna poduzeća
i radnje kao i one ustanove sa samostalnim financiranjem koje u svom poslovanju
obavljaju i privrednu djelatnost. Za takove je ustanove sa samostalnim financiranjem
propisano, da će Savezni Državni sekretar za poslove narodne privrede donijeti uputstvo
za vođenje knjigovodstva za tu djelatnost shodno odredbama Uredbe.


Ovo je propisano u osnovni m odredbama uredbe u članu koji govori što
će se jo š smatrati privrednom organizacijom, odnosno bolje rečeno, koje će ustanove
voditi svoje knjigovodstvo ka o i privredne organizacije. Ovo je potrebno napomenuti
s toga, što se u ostalim odredbama odnosno glavama Uredbe više ne spominju
ustanove sa samostalnim financiranjem, pa se često čuje primjedba da se ovo ili ono
ne može odnositi na šumariju »jer piše samo o privrednim organizacijama a ne spominje
nigdje ustanove sa samostalnim financiranjem.« Dakle, ne razlikuju se osnovne
od posebnih odredbi, načela od detaljnih propisa, ne zna se čitati pravni tekst i tumačiti
ga.


Na temelju gore navedenog ovlaštenja, propisao je Savezni Državni sekretar za
poslove narodne privrede Uputstvo o vođenju poslovnih knjiga u ustanovama sa samostalnim
financiranjem koje obavljaju privrednu kao sporednu djelatnost. Ovo Uputstvo
razlikuje ustanove sa sam. financiranjem


koje obavljaju sporednu privrednu djelatnost u većem opsegu,


koje obavljaju sporednu privrednu djelatnost u manjem opsegu i


čija je sporedna privredna djelatnost neznatna.


Za ove posljednje, propisano je, da svoje knjigovodstvo vode na način propisan
za budžetske ustanove i to bez obzira koju privrednu djelatnost obavljaju.


Za sve druge je pak propisano da su obavezne voditi svoje knjigovodstvo shodno
odredbama Uredbe i Uputstva za primjenu kontnih planova privrednih organizacija.
A Uredba propisuje između ostalog, da su sve privredne organizacije dužne
{pa i one ustanove sa samostalnim financiranjem — šumarije — koje budu stavljene
pod isti režim), da svoje knjigovodstvo vode na takav način, da se omogući društvena
kontrola nad poslovanjem i da se omogući periodično utvrđivanje rezultata. Samo pak
knjigovodstvo (račune) privredne organizacije imaju voditi prema jedinstvenom osnovnom~
ili skraćenom kontnom planu, koji je sastavni dio Uredbe, već prema obimu


svoga poslovanja.