DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 70     <-- 70 -->        PDF

trebni i izvjesni preduslovi. Ima ljudi koji po prirodi posjeduju vanredan dar opažanja.
Oni mimo volje uočavaju i oštro učvršćuju u sjećanju sve što se oko njih događa
i umiju iz onoga, što opažaju da izaberu najvažnije, najinteresantnije, najtipičnije
i najslikovitije. Nažalost nije svima ni izdaleka dano da bi mogli u prirodi, u šumi,
na brzu ruku razlučiti, što je bitno i karakteristično .. . Mnogima, naročito omladini,
treba objasniti na koji način da opažaju i vide, da slušaju i čuju nesamo ružno i neprijatno,
nego u prvom redu lijepo i ugodno. Sve što je lijepo i skladno ushićuje dušu
i izaziva u njoj najbolja osjećanja, a sama priroda je najljepša od svega, u nju se
treba što pažljivije zagledati! (Gorčakov).


»Priroda stvara stalno nove oblike, što je stvorila nikad nije bilo, a što je bilo
više se ne vraća, sve je novo ali ipak ponovo stari«. Baš u prirodnom odgoju (Naturerziehung)
ne može škola da potpuno udovolji, potrebno je stvoriti sredinu, u kojoj
prevladavaju željene uzgojne sile, a to se zbiva uvijek, kadgod mladež dolazi u dodir
sa prirodom, po šumi se kreće i u njoj odgaja. (Dr. E. Steckhan).


»Sretna je omladina, koja je mogla da odraste u blizini šuma« pisao je E. Wieckert
u knjizi o svojim životnim uspomenama »Šume i ljudi« i o bogastvima, koje
može život da crpi u dodiru sa šumom, »gdje duša prolazi kroz kupku zdravlja«.


Polazeći sa stanovišta moderne pedagogije da se u školi ne stiče samo znanje
već i spoznaja t. j . uzročne ovisnosti prebacio je neki savremeni nastavnik dobar dio
svog nastavnog plana u šumu, gdje je u saradnji sa šumarom nastojao da upozna
omladinu sa prirodnim uslovima opstanka biljnih zajednica, sa klimatskim i pedološkim
prilikama, sa značajem tla po život mikroorganizama, vrstima štetnih i korisnih
insekata, ptica i životinja, sa zakržljalim i polomljenim stablima, koja ukazuju na
slabo tlo, pomanjkanje vode, udar vjetra, lošu za,štitu rubnih pojaseva, s promjenom
gustoće sastojine, koja izaziva postepeno opadanje svijetla, nižu temperaturu i veću
vlažnost zraka, postepeno nestajanje travnog pokrova i grmlja i savršenu tišinu usred
šume, da bi đaci proširili spoznaju prirodnih nauka, stekli smisao za ljepotu´
prirodnih šuma i upotpunili dar pravilnog zapažanja.


Pored razvijenog dara zapažanja važniji preduslov za uspješno snimanje u boji
je pravilno osvjetljenje. »Svjetlo« kojim označujemo zapravo vidljivi dio svjetlostnih
radijacija duljine valova od 400—700 milimikrona odgovara zapravo spektrakiom
snopu od crvene do violetne boje ujednačenih duljina valova. (Vidi skicu).


SKALA SVJETLOSNE RADIJACIJE


700 400 mm


svijetlo


6000 km 0,0005 m


lili J L JL_J L_l L_J L_L


c


Ol


rum-žu


> 3 o 0


1


zćleno
plavo
violetn


CJ


ti o


crveno


S3


eis


>2i


-3 «H


ft


11


C


CS


Ho


Duljina valova


u milimikronima za


svjetlosni pojas od 400—700


mm.


Nekada se mislilo samo na sunce kao izvor svega svijetla koje obasjava zemlju.
Stvarno se koristi samo jednim dijelom ovog svijetla, koje difundira kroz oblake
i atmosferu. U našem geografskom položaju nebo je zastrto za vrijeme od skoro 60%
moguće insolacije, te u tom periodu vlada difuzno svijetlo. Naprotiv čim se pojavi
sunce, direktno svijetlo izaziva u šumi oštre sjene, jasne pjege i tamne mrlje; ali
osim toga svemir širi i difuzno svijetlo, koje se udružuje sa direktnim sunčanim svi