DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Zahvaljujući tome, borova šuma je i očuvana u ovom kraju. Onde gde se potreba
u drvenoj građi javila pre nego što se uopšte mogao razviti, iz bilo kojih
razloga, onaj oblik korišćenja živog borja i sa njim u vezi onaj pomenuti naročiti
odnos prema borovom drvetu, tamo je borova šuma nemilosrdno sasečena i potamanjena
čim su se pre rata pojavili trgovci sa svojim ponudama za otkup drveta i
šume. Zato pisac.s pravom kaže: Da nije borova smola korišćena za pečenja katrana,
malo bi koji bor bio danas u životu u Studenici.


Međutim, ni kod Studeničana nije odvajkada bio u upotrebi isključivo ovaj proizvodni
postupak o kome je reč. Kod njih je prirodnim putem došlo do napuštanja
prvobitnog, zlatiborsko-polimskog postupka i prelaska na katrandžisko smolarenje kao
najracionalniji primitivni oblik dobijanja smole i katrana. To značajno i jedino pomeranje,
kako je pisac utvrdio, izvršeno je negde još oko 1870 godine i to zato što
je nestalo stare i krupne gore, a potrebe se u katranu zbog povećanog stanovništva
umnožile. Jedini je izlaz u tom pogledu bio krajnje ekonomična (razume se za postojeće
uslove svoga vremena) proizvodnja.


Ali s obzirom na stalni priraštaj stanovništva i to nije bilo dovoljno. Proizvodnja
se iz razno-raznih uzroka nije mogla u nedogled povećavati, pogotovu primitivnim
sredstvima i tehnikom. Na toj osnovi savlađivanja privrednog siromaštva i
nesrazmernog razvitka stanovništva u odnosu na materijalna, proizvodna sredstva
razvila se i pojava kiridžiluka.


Ona je predmet jednog piščevog odeljka koji se čita s naročitim interesovanjem.
Uzroke kiridžijanja pisac lako otkriva u privrednoj gladi i ekonomskom siromaštvu
kraja. Ali nastaje pitanje kako su studeničke kiridžije preuzele prodaju čak
i užičkog katrana, najviše po Istočnoj Srbiji. Da bi to objasnio, pisac zalazi u najstariju
prošlost studeničkih kiridžija i otkriva im poreklo i tradiciju u Srednjem
veku. Stara kiridžiska tradicija i poslovna gotovost produžavala se i u tursko vreme,
kao i po oslobođenju od Turaka, zadobijajući u terenu i tržištu. Tome je išla na ruku
i povoljnost prilika. Ali postoje i neposredniji razlozi za ovakvo inteziviranie u kiridžiluku.
II >.\i


Naime, kiridžijanje se i ranije, bez obzira na to što je proizvodnja i prodaja
katrana bila jedan od njegovih osnovnih stimulusa, javljalo i spontano kao oblik
dopunskog privređivanja. Kakva će se i čija roba raznositi postepeno i vremenom
postalo je sporednije od same činjenice i mogućnosti da se kiridžijanjem dopune
osnovni ali nedovoljni prihodi.


Proizvodnja studeničkog katrana, kao što je rečeno, nije se povećavala, a usto
proizvođači su i sami raznosili katran. Usled toga što se stanovništvo stalno povećavalo,
veliki broj kiridžija morao je da prodaje tuđi, tj. užički katran. Koliko se kiridžijanje
razvilo kao dopunski oblik privređivanja pokazuje i okolnost što- bi kiridžije,
kadgod bi iskrsla prilika za lepom zaradom, ne samo na katranu već na bilo kojoj
i čijoj robi, uvek polazile na put bez obzira na sezonu seoskih poljoprivrednih radova.


Interesantni su oblici poslovnog prijateljstva i uzajamnog poverenja koji su se
razvili među kiridžijama i između kiridžija, s jedne strane, i mehandžija sa
druge. Kiridžijie jedan drugom poveravaju svoju robu i ovaj se o njoj isto tako
stara kao i da je njegova. A između mehandžija i katrandžija-kiridžija stvorio se u
toku vremena uzajaman odnos potpunog poslovnog poverenja koji uključuje u sebe
sve oblike novčano-poslovne manipulacije, uključujući tu i kreditiranje i veresiju.
Ali pisac vrlo realno i egzaktno objašnjava zašto je do ovoga došlo. Svojim raznim
uslugama mehandžija obezbeđuje sebi u kiridžiji stalnog i sigurnog mušteriju. Ali,
on u stvari skoro ništa i ne reskira. Linije kretanja i raznošenja robe bile su poznate
i utvrđene tradicijom i saobraćajnim mogućnostima, mesta za otsedanje pri takvom
stanju stvari uvek ista, određena prema rastojanjima koja se u jednom mahu mogu
prevaliti, te biti nepošten u takvim okolnostima značilo je jednom zauvek se onemogućiti
kao kiridžija. A napomenuli smo da je kiridžijanje bilo nužan i neophodan
oblik dopunskog privređivanja.


Na kraju svoje monografske studije pisac daje osvrt o prelazu na savremene
varijante smolarenja, iznoseći svoja zapažanja o procesu usvajanja i odomaćivanja


616